Årsberetning 2016

Året 2015-2016 i Læremiddel.dk har været kendetegnet ved fornyelse på flere niveauer samt en stærkere forankring i partnerskabet bag centret. Således har Læremiddel.dk fået nye kræfter i ledelsen, udvidet og fornyet aftalen med partnerskabet og fået tilført flere midler til sekretariat og vidensspredning, vi har hjemtaget nye store projekter og den udviklingsplan, der rammesætter og retningsbestemmer videncentrets forsknings- og udviklingsaktiviteter er blevet revideret.

I årsberetningen kan du læse om både afsluttede og nye projekter, der spænder vidt i både form og indhold, og som udføres i samarbejde med en lang række både offentlige og private samarbejdspartnere.

Læs Læremiddel.dk’s årsberetning 2016.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd