Det sker

27-08-2015

WEBIT 2015

Datoen er på plads og programmet på vej for årets WEBIT konference i Fredericia 27. august 2015. Pris for deltagelse 920 kr. ekskl. moms Læs mere ogtilmeld her

13-05-2015

Samarbejde ml. museer og daginstitutioner. Seminar

Udviklingsprojekt hvor pædagogstuderende udvikler læringsforløb til 0-5 årige på museer. PÆDMUS er samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL. Projektet er igangsat af det Nationale Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling. Formålet med projektet har været at give de kommende pædagoger kendskab til museernes læringsrum og de muligheder der er her. De…

07-05-2015

It-lærernetværkets konference

Lærernetværket for it i folkeskolens fag inviterer til gratis konference som afrunding på årets arbejde. Lærernetværket er det nationale “Lærernetværk for it i folkeskolens fag” under regeringens og KLs projekt It i folkeskolen (ITF). Fokus er udvikling af den daglige undervisning, hvor it indgår samt videndeling herom. Læs mere om lærernetværket på EMUs ITF-tema her. Konferencen finder…

30-04-2015

SPOT Interactive konference 2015

SPOT Interactive konferencen afholdes for tredje år i træk. Konferencens tema er ‘Beyond Entertainment’, og den fokuserer på, hvordan kompetencerne fra de digitale kreative industrier (film, tv, spil, animation, apps m.m.) kan bruges til meget mere end underholdning. Dog er der en række spørgsmål, der mangler at blive besvaret: Hvordan drager vi som samfund bedst…

28-04-2015

IT, didaktik og læring i Samfundsfag og Historie

Konference af Nationalt VidenCenter for Historie -og Kulturarvsformidling & Falihos. Hvordan kan digitale teknologier støtte og udfordre elevernes læring i historie og samfundsfag? Formålet med konferencen er at give lærere i fagene historie og samfundsfag it-didaktiske redskaber, som de kan anvende i deres daglige undervisning. Konferencen sætter fokus på Forenklede Fælles Mål, it-didaktik og elevernes…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd