KiDM: Forundersøgelse er på emu.dk

Undersøgende litteratur- og matematikundervisning

Projektet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM) har til hensigt at skabe bedre kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske, skabende og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen. Projektets forundersøgelse og kortlægning af forskning på feltet er blevet udgivet i 3 rapporter: en almendidaktisk, en danskdidaktisk og en matematikdidaktisk. Pointerne fra de to faglige rapporter er blevet samlet i to vidennoter i kort format, som giver læseren et hurtigere overblik.

De 3 forundersøgelser og 2 vidennoter er alle tilgængelige på EMU – Danmarks Læringsportal.

Læs rapporterne på EMU.dk.

 

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd