Jubilæumskonference 2017

Udvidelse eller indsnævring af pædagogisk
praksis gennem læremidler og digital teknologi?

Læremiddel.dk’s 10-års jubilæum
Den 26. oktober 2017 kl. 9-15

Læremidler og digitale teknologier kan både udvide og indsnævre den pædagogiske praksis. Vi ser teknologier og læremidler, der åbner skolen og dens fag mod omverdenen og mod en mangfoldighed af aktiviteter. Og vi ser teknologier og læremidler, som forsøger at få skole og fag i bestemte retninger.

Teknologier og måder de implementeres på kan understøtte en pædagogisk praksis som fremmer engagement, virkelyst, selvstændig handling og æstetiske virksomhedsformer. De kan udvide mulighederne for at understøtte elevers læring, dannelse og trivsel. Omvendt kan teknologier og den understøttende organisatoriske implementering understøtte en pædagogisk praksis, der fokuserer på snævre mål, formidling af fakta og træning af færdigheder. Samtidig opsamler og behandler en række nye ”læringsteknologier” en vifte af elevdata, der kan understøtte empowerment af læreren, men som også rejser en række etiske og pædagogiske spørgsmål til datahåndtering og mulige stereotypiseringer af bestemte elevgrupper, når teknologier tilrettelægger læringsaktiviteter med afsæt i ikke transparente algoritmer.

Hvad gør de nye læremidler og digitale teknologier ved de pædagogiske professioner og ved skolen? Hvad gør de pædagogiske professioner og skolen ved læremidlerne og de digitale teknologier? To spørgsmål, der er nært forbundet og som blandt andet aktualiseres af de nye digitale læringsplatforme, som netop nu implementeres i alle danske skoler. Brug af læremidler og digital teknologi er fortolkning af læremidler og teknologi. Hvad skal det pædagogiske personale kunne for at få teknologier, der som udgangspunkt indsnævrer den pædagogiske praksis, til at udvide den pædagogiske praksis? Og hvad skal der til for at udnytte potentialet i de teknologier, der kan udvide den pædagogiske praksis?

Læremiddel.dk fejrer sit 10-års jubilæum med en konference, der sætter fokus på disse temaer. Konferencen giver eksempler på læremidler og digitale teknologier som både kan udvide og indsnævre den pædagogiske praksis. Og konferencen viser, hvordan lærernes læremiddelkompetencer og teknologiforståelse har betydning for, hvordan teknologiernes intentionelle design for en bestemt pædagogisk praksis transformeres til ny skolevirkelighed.

Tilmeld dig konferencen her.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd