26okt


Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M

Jubilæums-konference 2017

Læremiddel.dk’s 10-års jubilæum: Udvidelse eller indsnævring af pædagogisk praksis gennem læremidler og digital teknologi?

Læremidler og digitale teknologier kan både udvide og indsnævre den pædagogiske praksis. Vi ser teknologier og læremidler, der åbner skolen og dens fag mod omverdenen og mod en mangfoldighed af aktiviteter. Og vi ser teknologier og læremidler, som forsøger at få skole og fag i bestemte retninger.

Teknologier og måder de implementeres på kan understøtte en pædagogisk praksis som fremmer engagement, virkelyst, selvstændig handling og æstetiske virksomhedsformer. De kan udvide mulighederne for at understøtte elevers læring, dannelse og trivsel. Omvendt kan teknologier og den understøttende organisatoriske implementering understøtte en pædagogisk praksis, der fokuserer på snævre mål, formidling af fakta og træning af færdigheder. Samtidig opsamler og behandler en række nye ”læringsteknologier” en vifte af elevdata, der kan understøtte empowerment af læreren, men som også rejser en række etiske og pædagogiske spørgsmål til datahåndtering og mulige stereotypiseringer af bestemte elevgrupper, når teknologier tilrettelægger læringsaktiviteter med afsæt i ikke transparente algoritmer.

Hvad gør de nye læremidler og digitale teknologier ved de pædagogiske professioner og ved skolen? Hvad gør de pædagogiske professioner og skolen ved læremidlerne og de digitale teknologier? To spørgsmål, der er nært forbundet og som blandt andet aktualiseres af de nye digitale læringsplatforme, som netop nu implementeres i alle danske skoler. Brug af læremidler og digital teknologi er fortolkning af læremidler og teknologi. Hvad skal det pædagogiske personale kunne for at få teknologier, der som udgangspunkt indsnævrer den pædagogiske praksis, til at udvide den pædagogiske praksis? Og hvad skal der til for at udnytte potentialet i de teknologier, der kan udvide den pædagogiske praksis?

Læremiddel.dk fejrer sit 10-års jubilæum med en konference, der sætter fokus på disse temaer. Konferencen giver eksempler på læremidler og digitale teknologier som både kan udvide og indsnævre den pædagogiske praksis. Og konferencen viser, hvordan lærernes læremiddelkompetencer og teknologiforståelse har betydning for, hvordan teknologiernes intentionelle design for en bestemt pædagogisk praksis transformeres til ny skolevirkelighed.

Hent programmet i pdf.

PROGRAM
9.00 – 9.30
MORGENMAD

9.30 – 9.35
VELKOMST

9.35-9.50
INDLEDNING
Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser, medlem af A. P. Møllerfondens vurderingsudvalg og tidligere formand for videnscenterpanelet

9.50-10.30
FORSKNING-PRAKSIS-PARTNERSKABER – UNIVERSITETSSKOLER SOM EKSEMPEL
Thomas R.S. Albrechtsen, docent, UCSYD

10.30-11.10
DIGITALE LÆRINGSPLATFORME – TEKNOLOGIER SOM BÅDE ÅBNER OG LUKKER DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS
Karsten Gynther, docent og Anne-Mette Nortvig, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon

11.10-11.50
DIGITAL DANNELSE I SKOLEN
Camilla Mehlsen, rådgiver i Mehlsen Media, leder af den didaktiske enhed i projektet
Digital (Ud)dannelse ved Center for Information og Boblestudier, KU

12.00-13.00
FROKOST

13.05-13.45
FRA DESIGNSTUDIER AF LÆREMIDLER TIL LODTRÆKNINGSFORØG
Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL

13.45-14.45
TEKNOLOGIENS UDVIKLING
Nikolaj Sonne, vært, So Ein Ding, DR

14.45-15.00
AFRUNDING

15.00-17.00
JUBILÆUMSRECEPTION

STED:
Festsalen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

PRIS:
Standard: kr. 1.100 (ex. moms)
Studerende: kr. 350 (ex.moms)

TILMELDING:
Standard: http://www.trippus.net/standardtilmelding
Studerende: http://www.trippus.net/studerendetilmelding

SPØRGSMÅL:
Hvis du har spørgsmål til konferencen så kontakt Kasper Duus på kadu@ucl.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Få vores nyhedsbrev

Gør som 7000 andre læremiddel-interesserede og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.

Abonnement

Denne tekst bruges til at introducere artikler som indholdstype.
Nedenunder oplistes så alle artikler i den rækkefølge de er oprettet.

×
Abonner på flere indholdskategorier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam et tempor massa, sit amet bibendum augue. Sed interdum, elit in faucibus sagittis.

!
Sender tilmelding, vent venligst..