Konference for de frie skoler

Ny inspiration til projektarbejde

Sammen med otte frie grundskoler har Nationalt Videncenter for Frie Skoler ved UC Lillebælt gennem to år udviklet og afprøvet et nyt koncept for digital projektdidaktik. Nu præsenteres resultaterne på en heldagskonference som afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 15. marts 2018.

På konferencen vil forskere og konsulenter fra projektet fortælle om de indsigter og erfaringer som projektet har , og de centrale temaer er:

 • Projektkompetencer og stilladsering i digitale læringsmiljøer – hvordan kan vi kvalificere elevernes
  undersøgelser gennem en mere struktureret digital projektdidaktik?
 • Fagligheder og modaliteter i elevernes digitale produktioner – hvordan kan læreren forstå, rammesætte
  og kvalificere elevernes multimodale produkter?
 • Social deltagelse og motivation i projektforløb – hvordan virker forskellige typer projektundervisning
  på elevernes engagement og samspil?
 • Hvordan ser it-didaktisk kompetence- og skoleudvikling ud på de frie grundskoler? – Ressourcepersoner,
  teams og udviklingsledelse.

Læs mere om konferencen her.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd