Indhold i denne sektion

Forum for læremiddeldidaktik

Forum for læremiddeldidaktik er et forum for teoriudvikling og diskussion af teoretiske problemstillinger i relation til undersøgelser af læremidler. 

Hvorfor?

Det er vores hensigt at udvikle en læremiddeldidaktik – herunder at udarbejde en læremiddeltypologi, som kan være med til at kvalificere vores projekter og en konsistent begrebsbrug. For at nå det mål har vi brug for et forum, hvor vi kan diskutere aktuelle emner, projekter og begreber i en uformel sammenhæng. Med forum for læremiddeldidaktik ønsker vi at skabe rammerne for en åben diskussion af helt basale, relevante spørgsmål:

  • hvad er et læremiddel, en læringsressource…?
  • hvordan analyserer og evaluerer man et læremiddel?h
  • hvilke undersøgelsesmetoder og forskningsdesign er hensigtsmæssige?
  • hvordan klassificerer vi forskellige typer af læremidler?

Hvordan? 

Der inviteres gennem året til en række temaeftermiddage forskellige steder i landet.

Forum for læremiddeldidaktik er et frivilligt arrangement, der er åbent for alle projektdeltager og andre med særlig tilknytning til Læremiddel.dk.

Kontakt sekretær Tina Danielsen for yderligere information om forum: tida@ucl.dk

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd