Indhold i denne sektion

Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen (2012)

Torsdag den 1. november 2012 i Odense

Ministeriet for Børn og Undervisning har sammen med KL udarbejdet en national strategi for IT i skolen. Skolerne skal nu i gang med at implementere denne strategi.

Skolernes handlemuligheder begrænses og retningsstyres af de valg, der foretages i ministerier, i kommuner, hos producenter og i virkeligheden også af den mediekultur og medietræning som børnene møder op med i skolen.

Det er denne rammesætning – der ligger forud for valget og indsatsen på skolerne – som konferencen sætter fokus på.

Oplægsholdere:  børne- og undervisningsminister Christine Antorini, chefkonsulent Caroline Lillelund Lindved, Videncenterleder Thomas Illum Hansen, medieforsker Stine Liv Johannsen, læremiddelforsker Jeppe Bundsgaard, skolelederformand Anders Balle, lærernes næstformand Dorte Lange, forlagsdirektør Ebbe Dam Nielsen, rektorformand Erik Knudsen og videncenterleder Karsten Gynther.

 

PowerPoints fra konferencen:

Caroline Lillelund Lindved – Øget anvendelse af it i folkeskolen–udmøntning af puljen til digitale læremidler

Thomas Illum Hansen – Evaluering af digitale læremidler

Stine Liv Johannsen – Leg og Læring med medier – før og i skolen

 

Klik her for at se programmet

Klik her for at se konferencefolderen

Kontakt for yderligere oplysninger chefkonsulent Jens Juulsgaard Larsen, Læremiddel.dk/UC Syddanmark på tlf. 7266 52 12 eller på jjla@ucsyd.dk
eller videncentersekretær Tina Danielsen, Læremiddel.dk på tlf. 6318 4024 eller tida@ucl.dk

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd