Learning Tech 2 udkommer den 3. februar

Ny udgivelse af Forskningstidsskriftet Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. Tidsskriftet har denne gang temaet Læreplaner og it og indeholder fem peer reviewed artikler, som på hver sin måde forholder sig til temaoverskriften.

Det er med stor glæde, at vi den 3. februar kan præsentere vores andet nummer af Learning Tech ­– Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, som denne gang har temaet Læreplaner og it.

It spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at skabe uddannelse på. I dette nummer af Learning Tech stiller vi skarpt på, hvilke didaktiske overvejelser, man må gøre sig, for at it bliver fremmende og ikke hæmmende for elevernes læring og dannelse, hvordan man kan igangsætte innovative undervisningsforløb med it, og på hvilken måde it bliver indskrevet i læreplanerne. Hvordan tolkes beskrivelserne i den daglige brug af it i undervisningen? Og hvordan kan it bruges til at skabe mere inkluderende læringsmiljøer i skolen?

Learning Tech 2 indeholder fem artikler, som på hver deres måde analyserer og diskuterer, hvilke forestillinger om it, der har været i spil, hvordan disse er blevet en fast del af læreplanerne, og hvordan de har påvirket skolernes hverdag:

  • Indledning ved Thomas R.S. Albrechtsen og Stefan Ting Graf
  • Fagdidaktik og it af Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet
  • Er it en sag for dansk? af Dorthe Carlsen, University College Syd
  • Potentiale og realiserbarhed i forsøgslæreplanen for Informationsteknologi C og B i gymnasiet af Camilla Kølsen Petersen, Alexandra Instituttet
  • Elevers anvendelse af it som støtte for udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence af Dorte Ruge, University College Lillebælt.
  • Et didaktisk spændingsfelt af Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College

Learning Tech er et forskningstidsskrift, hvor alle artikler er forskerbedømt i form af dobbeltblindt peer review. Tidsskriftet bringer artikler, der rammer genstandsfeltet mellem læremidler, didaktik og teknologi, og hensigten er at spille en betydelig rolle som platform for den voksende skandinaviske læremiddelforskning. Tidsskriftet er godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste.

Tidsskriftet er gratis og udkommer både online og i trykt form.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd