Lektørudtalelser om Mål og Midler

DBC (Dansk BiblioteksCenter) er kommet med lektørudtalelser om bøgerne ”Fremmedsprog – tysk og engelsk” og ”Matematik” i Mål og midler-serien.

Lektørudtalelser skal understøtte materialevalg, orientering i materialer og formidling i folke- og skolebiblioteker som et supplement til katalogiseringens oplysninger.

Lektørudtalelser skal også styrke det enkelte bibliotek i at tage stilling til anskaffelse af et materiale.

Læs mere om Mål og midler-serien her

Lektørudtalelse af Henrik Munch Jørgensen om ”Fremmedsprog – tysk og engelsk”

fremmedsprog

Titel: ”Fremmedsprog – tysk og engelsk” (Mål og midler). Klim i samarbejde med Læremiddel.dk
Forfattere: Benthe Fogh Jensen, Helle Libenholt, Keld Skovmand og Finn Sørensen

Kort om bogen
“Fremmedsprog – tysk og engelsk” sætter analytisk og didaktisk fokus på læremidler og læreplaner i fagene tysk og engelsk.
For grundskolens undervisere i fagene tysk og engelsk samt til lærerstuderende indenfor de to fag.

Beskrivelse
Denne udgivelse er blevet til på baggrund af et udviklingsprojekt hos Det Nationale Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk. Bogen giver analyser af forskellige læreplaner og læremidler til fagene tysk og engelsk. Det er oplagt at læse bogen i sin helhed, men man kan sagtens nøjes med at læse om et af fagene eller specifikke læreplaner og læremidler.

Vurdering
Bogen er en god hjælp for undervisere og lærerstuderende, som ønsker at kunne analysere og vurdere læremidler og læreplaner for på den baggrund at optimere undervisningen i de to sprogfag.

Andre bøger om samme emne/genre
Bogen indgår i serien “Mål og midler”, som også indeholder titler, der behandler læreplaner og læremidler til andre af grundskolens fag. Serien indledes med de to udgivelser “Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis” og “Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler”, som danner det teoretiske grundlag bag seriens udgivelser og derfor er oplagte at læse sammen med denne udgivelse.

Til bibliotekaren
Oplagt anskaffelse både til skolebibliotekets hylde og til brug på læreruddannelsen

Lektørudtalelse af Henrik Munch Jørgensen om “Matematik”

matematik2
Titel: “Matematik” (Mål og midler). Klim i samarbejde med Læremiddel.dk
Forfattere, Povl Hansen, John Schou, Lotte Hofer Skinnebach.

Kort om bogen
Præsentation af faget matematik og analyse af læremidler til matematikundervisningen. Bogen henvender sig til matematiklærere og lærerstuderende i faget matematik.

Beskrivelse
Denne udgivelse er blevet til på baggrund af et udviklingsprojekt med fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis og er en del af en forlagsserie, som didaktisk behandler alle skolens fag.
Bogen har fokus på matematikundervisningen, et vægtigt fag i grundskolen, som har gennemgået store forandringer gennem årene.
Bogen giver en historisk gennemgang af fagets udvikling samt beskriver og analyserer forskellige læreplaner og læremidler til både indskolingen, mellemtrinnnet og overbygningen.

Vurdering
Det er en både kompetent og vedkommende udgivelse, som giver undervisere og kommende undervisere gode redskaber til at anaylsere og vurdere læreplaner og læremidler.

Andre bøger om samme emne/genre
Bogen er en del af forlagsserien “Mål og midler”, som kommer med analyser af materialer til alle grundskolens fag. Serien indledes med de to udgivelser “Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis” og “Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler”, som giver de de faglige redskaber til analyserne og derfor vil være yderst relevante at læse sammen med denne udgivelse.

Til bibliotekaren
Vigtig udgivelse til nuværende og kommende matematiklærere. Bogen bør være en del af samlingen både på skolebiblioteket og på læreruddannelsens biblioteker.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd