Nordisk Fagdidaktisk Konference

NOFA inviterer til sin 6. nordiske konference på Syddansk Universitet, Odense, 29. – 31. maj 2017.

Konferencens tema 
Samspil mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og i læreruddannelse – perspektiver og udfordringer.

Almendidaktik og fagdidaktik er komplementære, rettet imod det samme felt, uddannelse og undervisning.

Center for Anvendt Skoleforskning og forskere fra Læremiddel.dk deltager bl.a. med et symposium om læremidler.

Deltag i konferencen
For mere information om konferencen og mulighed for selv at deltage med paper se www.sdu.dk/nofa6.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd