Ny arbejdsgruppe skal rådgive om læringsplatformene

Merete Riisager har nedsat en ny rådgivningsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan reduktionen af bindende fælles mål kan udmøntes på de digitale læringsplatforme, som skolerne skal bruge. Thomas Illum Hansen og Karsten Gynther fra Læremiddel.dk repræsenterer forskningen i gruppen, som yderligere består af lærere, repræsentanter fra kommuner og medarbejdere fra Undervisningsministeriet.

Der skal være større frihed for den enkelte skole og kommune til at vælge, hvordan man når i mål med, hvad eleverne skal kunne. Det betyder, at indretningen af de digitale læringsplatforme skal revideres, da flere af dem er meget direkte knyttet til forenklede Fælles Mål. I kommisoriet hedder det blandt andet, at arbejdsgruppen skal se på, hvordan Fælles Mål på læringsplatformene kan være en reel understøttelse af lærernes arbejde med den gode undervisning, og videre hvad skal der til for at læringsplatformene i højere grad kan blive et relevant og brugbart pædagogisk og didaktisk redskab for lærerne.

Arbejdsgruppen består af:

  • Gitte Grabov, lærer, Baltorpskolen, Ballerup
  • Juliane Ø. Vendelboe, lærer, Blågård Skole, København
  • Claus Svold, direktør for Børn & Unge, Vejle Kommune
  • Kristina Østergaard Kristoffersen, læringschef i Aalborg Kommune
  • Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL
  • Karsten Gynther, leder af forskningsmiljøet “Digitale læringsmiljøer og Didaktisk design”, Professionshøjskolen Absalon
  • Relevante medarbejdere fra Undervisningsministeriet.

Læs nyheden på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd