Nyheder

27.10.2017

Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand i ny rådgivningsgruppe

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en rådgivningsgruppe med viden og erfaring fra folkeskolen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan løsne bindingerne i Fælles Mål. Målet er, at lærere og skoler får større frihed til at tilrettelægge undervisningen. Rådgivningsgruppen er bredt sammensat af praktikere, fagfolk og videnspersoner omkring folkeskolen. Thomas og Keld bidrager…

02.10.2017

Første call til Designs for Learning i Bergen

Den sjette internationale Design for Learning-konference løber af stablen den 23.-25. maj 2018 på Universitetet i Bergen. Første call for papers.. Tilmelding og mere information.

19.09.2017

Ny stor undersøgelse af børn og unges læsevaner

Læremiddel.dk har foretaget den hidtil største undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i Danmark. Den viser, at der bliver læst færre bøger på børneværelserne, og at det er pigerne, der står for den største tilbagegang. Børn og unge bruger mindre tid på bøger Når eleverne i 3.-7. klasse skal svare på, hvad de…

12.09.2017

Konference: Læremidlernes danskfag

Konference på DPU om læremidler i danskfaget Undervisning og læremidler hænger uløseligt sammen, men i Danmark har der længe været yderst begrænset viden om lærernes brug af undervisningsmidler. Hvilke læremidler bruger lærerne, hvordan anvender de dem i undervisningen? Er der didaktiske udfordringer ved læremidlerne og hvad fortæller de i øvrigt om skolens undervisning i et…

29.06.2017

Learning Tech 3 er på gaden

I tredje nummer af Learning Tech har vi sat fokus på spil, digitale læremidler og undervisning med et særligt fokus på udvikling af lærernes kompetencer. Spil i undervisningen anses for at kunne bidrage til udvikling af elevers narrative kompetencer og evne til at tænke samfundskritisk, til styrkelse af samarbejdsevne samt at bidrage til forståelse for moralske og etiske spørgsmål. Samtidig indeholder forskellige typer af læremidler i stigende grad spilelementer og gamification. Der er således knyttet store forventninger til lærere og elevers brug af digitale og analoge spil og spilelementer i undervisnings- og læringskontekster.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd