Nyheder

01.05.2017

Stor omtale af KiDM i Jyllands-Posten

Den 23. april var der i Jyllands-Postens store uddannelsestillæg en omtale af projektet KiDM – Kvalitet i Dansk og Matematik. Avisen havde besøgt en skolerne, som deltager i projektets første pilotfase. På Kulsbjerg Skole i Vordingborg, har de siden vinterferien erstattet den klassiske tavleundervisning med en tilgang, der tager udgangspunkt i elevens førstehåndsoplevelse med en…

01.05.2017

Ny stor undersøgelse af børns læsevaner

Har iPads udkonkurreret bogen, og er digte, noveller og romaner blevet erstattet med spil, chat og YouTube-videoer hos de unge? Det har Læremiddel.dk sat sig for at finde ud af med den største undersøgelse af danske børns læse- og medievaner til dato. Læremiddel.dk har netop gennemført den største danske undersøgelse af børns læse- og medievaner,…

07.02.2017

Didaktikhåndbogen er udkommet

Didaktikhåndbogen er en grundig lærebog i didaktik, som henvender sig til læreruddannelsen og andre pædagogiske uddannelser. Bogen indeholder en indføring i didaktikkens historie, teorier og virkeområder og er netop udkommet Hans Reitzels Forlag. Bogen er redigeret af Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen. Kapitel om læremidler Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel har bidraget med…

02.02.2017

Learning Tech 2 udkommer den 3. februar

Ny udgivelse af Forskningstidsskriftet Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. Tidsskriftet har denne gang temaet Læreplaner og it og indeholder fem peer reviewed artikler, som på hver sin måde forholder sig til temaoverskriften. Det er med stor glæde, at vi den 3. februar kan præsentere vores andet nummer af Learning Tech ­– Tidsskrift…

25.01.2017

Årsberetning 2016

Året 2015-2016 i Læremiddel.dk har været kendetegnet ved fornyelse på flere niveauer samt en stærkere forankring i partnerskabet bag centret. Således har Læremiddel.dk fået nye kræfter i ledelsen, udvidet og fornyet aftalen med partnerskabet og fået tilført flere midler til sekretariat og vidensspredning, vi har hjemtaget nye store projekter og den udviklingsplan, der rammesætter og…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd