Nyheder

25.04.2016

Lærerstuderende vinder pris

2 lærerstuderende på UCL har vundet national KMD-pris og 25.000 kr. for udvikling af et digitalt læremiddel. Mia Dydahl Andersen og Frederikke Schødts, Læreruddannelsen i Odense er vindere af KMD’s Education Award 2016. Mia og Frederikkes vinderprojekt ‘Sælen Santos’ er et digitalt naturfagligt undervisningsforløb med tilhørende læremidler til 3.-4. klasse. Det er udviklet i samarbejde…

18.04.2016

Ny bog om teknologiforståelse

Kan teknologi og faglighed skilles ad? Ikke ifølge forskerne her. TEKU-Modellen Lærere, sygeplejersker og andre professionelle får nu en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier. Modellen er et nyttigt analyseredskab, hvad enten man står over for en iPad, Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler, PDA’er, den nye CT-scanner, en blodtryks-måler,…

18.04.2016

Ny viden om ortografisk indlæring

I ph.d.-afhandlingen God, bædre, best – Om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin fra belyser Anne-Mette Veber Nielsen nye måder at lære at stave på. Tre forskningsstudier Afhandlingen præsenterer tre forskningsstudier, der beskæftiger sig med ortografisk viden (viden om skriftsprogets indretning) og ortografisk indlæring (tilegnelse af nye ords…

19.03.2016

Danmarks hidtil største forskningsindsats

Den hidtil største forskningsindsats på grundskoleområdet er netop afsluttet. Læremiddel.dk har spillet en central rolle som både forskningsledere, projektledere og formidlere i 4 ud af 5 demonstrationsskoleprojekter. Demonstrationsskoleforsøgene Forskningsindsatsen omfatter 5 demonstrationsskoleforsøg, som på forskellig vis har udviklet og afprøvet didaktiske og organisatoriske redskaber i relation til it i undervisningen. Resultaterne Resultaterne giver samlet set…

17.03.2016

Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?

Keld Skovmand er aktuel med sin nye bog Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?, som er den første større, systematiske analyse af Fælles Mål 2014. Keld benytter en stribe forskellige metoder i afdækningen af de paradokser og problemer, han ser. Folkeskolen har anmeldt hans bog, du kan læse den fulde anmeldelse her. Læs…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd