Nyheder

02.03.2016

Effektmåling af læringsværktøjet Skriv og Læs Skole

Elever lærer hurtigere at skrive, hvis de arbejder digitalt efter en særlig pædagogisk metode, viser ny dansk undersøgelse, som bekræfter tidligere svenske forskningsresultater. Resultatet af undersøgelsen, som 200 elever i 1. klasse har deltaget i, viser at elever, som brugte en særlig læringsapp i dansktimerne, på 6 uger blev mere end dobbelt så dygtige til…

12.02.2016

Learning Tech på BFI’s autoritetsliste

Læremiddel.dk’s forskningstidsskrift Learning Tech er nu officielt godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste. Ud over anerkendelsen betyder det konkret, at bidragsydere får point, der har stor betydning for de institutioner, de repræsenterer. På universiteterne udløser point flere penge, mens det på professionshøjskolerne har betydning for sektorens samlede vidensregnskab og som følge heraf finanslovsbevillinger til…

01.02.2016

Ny klassiker til læreruddannelsens didaktikundervisning

Peter Brodersen, Thomas Illum Hansen og Thomas Ziehe har sammen skrevet bogen “Oplevelse, fordybelse og virkelyst”. Bogens fokuserer på, hvordan æstetiske oplevelse og aktiviteter kan vække elevernes fordybelse, virkelyst og styrke i deres faglige udvikling og dannelse.  Bogen er nu blevet anmeldt på folkeskolen.dk og har fået en meget lovende anmeldelse med bl.a. følgende udsagn:…

14.01.2016

Brug af digitale læremidler i skolequiz

I forbindelse med den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar har børnene særligt brugt apps og informationer fra internettet som forberedelse. Bøger og film har dog også været i brug. Lektor Stig Toke Gissel fra Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt udtaler sig i den forbindelse om fordele og ulemper ved brugen af digitale læremidler,…

22.12.2015

Call for Papers

Call for Papers til Learning Tech nr. 2 Forskningstidsskriftet Learning Tech indkalder hermed artikler til temaet ”Læreplaner og digital teknologi”. Tema: Læreplaner og digital teknologi Dette temanummer indkalder forskningsbidrag fra de nordiske lande, som kan kaste lys på et eller flere af de følgende undertemaer: Begrundelser for dannelse i en digitaliseret verden, it-literacy eller digital…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd