Nyheder

18.04.2016

Ny bog om teknologiforståelse

Kan teknologi og faglighed skilles ad? Ikke ifølge forskerne her. TEKU-Modellen Lærere, sygeplejersker og andre professionelle får nu en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier. Modellen er et nyttigt analyseredskab, hvad enten man står over for en iPad, Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler, PDA’er, den nye CT-scanner, en blodtryks-måler,…

18.04.2016

Ny viden om ortografisk indlæring

I ph.d.-afhandlingen God, bædre, best – Om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin fra belyser Anne-Mette Veber Nielsen nye måder at lære at stave på. Tre forskningsstudier Afhandlingen præsenterer tre forskningsstudier, der beskæftiger sig med ortografisk viden (viden om skriftsprogets indretning) og ortografisk indlæring (tilegnelse af nye ords…

19.03.2016

Danmarks hidtil største forskningsindsats

Den hidtil største forskningsindsats på grundskoleområdet er netop afsluttet. Læremiddel.dk har spillet en central rolle som både forskningsledere, projektledere og formidlere i 4 ud af 5 demonstrationsskoleprojekter. Demonstrationsskoleforsøgene Forskningsindsatsen omfatter 5 demonstrationsskoleforsøg, som på forskellig vis har udviklet og afprøvet didaktiske og organisatoriske redskaber i relation til it i undervisningen. Resultaterne Resultaterne giver samlet set…

17.03.2016

Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?

Keld Skovmand er aktuel med sin nye bog Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?, som er den første større, systematiske analyse af Fælles Mål 2014. Keld benytter en stribe forskellige metoder i afdækningen af de paradokser og problemer, han ser. Folkeskolen har anmeldt hans bog, du kan læse den fulde anmeldelse her. Læs…

02.03.2016

Effektmåling af læringsværktøjet Skriv og Læs Skole

Elever lærer hurtigere at skrive, hvis de arbejder digitalt efter en særlig pædagogisk metode, viser ny dansk undersøgelse, som bekræfter tidligere svenske forskningsresultater. Resultatet af undersøgelsen, som 200 elever i 1. klasse har deltaget i, viser at elever, som brugte en særlig læringsapp i dansktimerne, på 6 uger blev mere end dobbelt så dygtige til…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd