Nyheder

17.03.2016

Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?

Keld Skovmand er aktuel med sin nye bog Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?, som er den første større, systematiske analyse af Fælles Mål 2014. Keld benytter en stribe forskellige metoder i afdækningen af de paradokser og problemer, han ser. Folkeskolen har anmeldt hans bog, du kan læse den fulde anmeldelse her. Læs…

02.03.2016

Effektmåling af læringsværktøjet Skriv og Læs Skole

Elever lærer hurtigere at skrive, hvis de arbejder digitalt efter en særlig pædagogisk metode, viser ny dansk undersøgelse, som bekræfter tidligere svenske forskningsresultater. Resultatet af undersøgelsen, som 200 elever i 1. klasse har deltaget i, viser at elever, som brugte en særlig læringsapp i dansktimerne, på 6 uger blev mere end dobbelt så dygtige til…

12.02.2016

Learning Tech på BFI’s autoritetsliste

Læremiddel.dk’s forskningstidsskrift Learning Tech er nu officielt godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste. Ud over anerkendelsen betyder det konkret, at bidragsydere får point, der har stor betydning for de institutioner, de repræsenterer. På universiteterne udløser point flere penge, mens det på professionshøjskolerne har betydning for sektorens samlede vidensregnskab og som følge heraf finanslovsbevillinger til…

01.02.2016

Ny klassiker til læreruddannelsens didaktikundervisning

Peter Brodersen, Thomas Illum Hansen og Thomas Ziehe har sammen skrevet bogen “Oplevelse, fordybelse og virkelyst”. Bogens fokuserer på, hvordan æstetiske oplevelse og aktiviteter kan vække elevernes fordybelse, virkelyst og styrke i deres faglige udvikling og dannelse.  Bogen er nu blevet anmeldt på folkeskolen.dk og har fået en meget lovende anmeldelse med bl.a. følgende udsagn:…

14.01.2016

Brug af digitale læremidler i skolequiz

I forbindelse med den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar har børnene særligt brugt apps og informationer fra internettet som forberedelse. Bøger og film har dog også været i brug. Lektor Stig Toke Gissel fra Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt udtaler sig i den forbindelse om fordele og ulemper ved brugen af digitale læremidler,…

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd