Indhold i denne sektion

Om os

Hvem er vi?

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.

Læremiddel.dk er et partnerskab mellem tre professionshøjskoler: University College Lillebælt, University College Sjælland og University College Syddanmark.

Sekretariatet har til huse i Odense, men videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de tre university colleges.

Hvad laver vi?

Læremiddel.dk løser en bred vifte af konsulent- og evalueringsopgaver. Vi analyserer og evaluerer forskellige typer af læremidler – bogbaserede såvel som webbaserede – i tæt samarbejde med både producenter af læremidler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Læremiddel.dk igangsætter projekter inden for tre forskellige spor med henblik på at udvikle en systematisk viden om læremidler:

  • Produktion: Projekter, der bidrager til at udvikle læremiddelskoncepter og evalueringsværktøjer med henblik på at kvalificere produktion af læremidler
  • Vurdering: Projekter, der bidrager til at udvikle metodisk analyse og vurdering af læremidler inden for uddannelses- og formidlingssektoren
  • Anvendelse: Projekter, der bidrager til at kortlægge, analysere og kvalificere anvendelsen af læremidler i folkeskolen.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd