Indhold i denne sektion

Evaluering af Læremiddel.dk

Professionshøjskoler og erhvervsakademier satser på partnerskaber

Nye partnerskaber skal skabe udvikling, mere viden og stærkere uddannelser. Det er en af hovedkonklusionerne i en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

“Strategier for viden” er en analyse af erhvervsakademiers og professionshøjskolers egne strategier for, hvordan de arbejder med deres videngrundlag. Analysen, som også omfatter Læremiddel.dk, er første del af en række udgivelser om professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes videngrundlag.

Fokus på udviklingsbasering

Siden 2008 har begrebet “udviklingsbasering” betegnet det videngrundlag, som de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser skal være baseret på efter loven. Det gælder fx uddannelserne til lærer, sygeplejerske, bygningskonstruktør og finansøkonom. Det indebærer blandt blandet, at institutionerne skal skabe viden i samarbejde med forskningsinstitutioner og de erhverv og professioner, som dimittenderne i fremtiden skal arbejde i.

Begrebet “udviklingsbasering” er imidlertid ikke så veldefineret, så det er i stort omfang op til institutionerne selv at udfolde og omsætte, hvad det i praksis betyder for deres videnarbejde.

Læs hele rapporten her

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd