Indhold i denne sektion

Udviklingsplan

Vision

Læremiddel.dk’s vision er at bidrage til “skoler og uddannelser i verdensklasse” ved at udvikle og omsætte teoretisk kvalificeret viden om læremidler.

Mission

Med henblik på at realisere visionen er det Læremiddel.dk’s mission:

  • at sikre kvalitet i læremidler ved at afdække, evaluere og kvalificere læremidler, koncepter for læremidler og produktion af læremidler i samarbejde med forlagsbranchen og andre aktører inden for feltet
  • at kvalificere uddannelsen i og formidlingen af læremidler ved at afdække, evaluere og kvalificere den didaktiske vurdering af læremidler i professionshøjskolernes praksis
  • at kvalificere læremiddelkulturen i uddannelsessystemet ved at afdække, evaluere og kvalificere anvendelsen af læremidler
  • at udvikle en almen læremiddeldidaktik og omsætte den i nye uddannelsestilbud og udgivel­ser, der kan kvalificere produktion, vurdering og anvendelse af læremidler.

Læs hele udviklingsplanen her

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd