Indhold i denne sektion

abc.dk

Projektets formål er at evaluere det digitale læremiddel abc.dk udgivet af forlaget Gyldendal 2008.

Evalueringen udføres som en effektevaluering med henblik på primært at undersøge, hvordan materialet virker i forhold til læreren og dennes planlægning af undervisningen. I undersøgelsen indgår observationer af forskellige klasser i indskolingen samt interview med deres lærere, hvor særlige fokuspunkter vil være rammefaktorer, undervisningsdifferentiering, motivation, interaktionsformer samt it-læringskonteksten.

 

 

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd