Indhold i denne sektion

Aschehougs digitale leksikon

Projektets formål er at evaluere Aschehougs Leksikon med henblik på at udvikle programmet og gøre det mere anvendeligt for og målrettet til folkeskoleelever i 3.-9. klasse.

Leksikonet er ikke som udgangspunkt udviklet med folkeskolen som primær målgruppe, men målet er, at leksikonet skal være egnet til at opfylde relevante trinmål, til projektopgaver og andre faglige aktiviteter. Især tænkes fagene samfundsfag, historie, religion, dansk og billedkunst at kunne have behov for et folkeskolerettet digitalt leksikon.

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd