Indhold i denne sektion

Demonstrationsskoler

Projekternes overordnede formål har været at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor alle elever lærer mere og får kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Det har resulteret i en indsats med fokus på elevcentreret, samarbejdende, undersøgende og virkelighedsnær problemløsning, som samtidig har et globalt udsyn.

Hjemmesiden præsenterer resultater fra fire selvstændige demonstrationsskoleprojekter, som hver især udvikler og afprøver forskellige didaktiske og organisatoriske redskaber i relation til brugen af it i undervisningen. Herunder adgang til de materialer og forskningsresultater, som blev udviklet undervejs af forskere, konsulenter og lærere.

Besøg projektets hjemmeside

Læs Undervisningsministeriet artikel om projektet.

Artikel i Folkeskolen – klik her

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd