Indhold i denne sektion

Digital skole

DIGITAL SKOLE – Læreres brug af digitale læremidler i undervisningen.

Læremiddel.dk kortlægger i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Kortlægningsundersøgelsen udmøntes i en række anbefalinger, som Vordingborg Kommune kan anvende til at understøtte en øget integration af it i fagene med henblik på at styrke elevernes faglige læring samt udnytte digitale læremidlers potentialer for en øget differentieret og inkluderende undervisning.

 Undersøgelsens grundlag er et kvalitativt studie, som involverer lærere, ressourcepersoner og ledere på kommunens skoler.

 Arbejdet foregår i perioden august-december 2012 og udmønter sig i en rapport, der offentliggøres af Vordingborg Kommune i starten af 2013.

Klik her for at se projektets hjemmeside.

Kontakt:
Projektleder for projektet DIGITAL SKOLE I VORDINGBORG
Rene B Christiansen – rbc@ucsj.dk

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd