Indhold i denne sektion

Fagenes integration af it – FIIT

– et fagdidaktisk projekt for dansk, engelsk og matematik på mellemtrinnet.

Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem Slagelse Kommunes skolekonsulenter og Læremiddel.dk. Projektet er delvist finansieret af Undervisningsministeriet.

Læremiddel.dk deltager i projektet med ansvar for følgende opgaver:

  • Afdækning af barrierer og potentialer for integration af IT i fagene i Slagelse Kommunes skoler
  • Fagdidaktisk projekt om integration af it i fagene dansk, matematik og engelsk
  • Sparring på udvikling af en generel skoleudviklingsmodel for integration af it i fagene og for pædagogisk udvikling generelt.
  • Koordinering og projektevaluering

 Afdækningsundersøgelse

Målet med undersøgelsen er en afdækning af barriere og potentialer for inddragelse af it i fagene. Undersøgelsen gennemføres på forskellige niveauer fra skole (leder, støttefunktioner, faglærer og elever) over tværgående råd (IT-rådet) og organer til det kommunale niveau (skolebibliotekarer, Slagelse Kommunes skolekonsulenter samt skolechef).

I undersøgelsen deltager Skælskør Skole, Nymarkskolen, Hashøj skole, Stillinge skole, Eggeslevmagle skole og Antvorskov skole.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport, der fokuserer på barrierer og potentialer.

Fagdidaktisk projekt om integration af it i fagene dansk, matematik og engelsk herunder inklusion

Mål med projektet er:

  • at udvikle en it-baseret fagdidaktik i fagene dansk, engelsk og matematik på mellemtrinnet.
  • at udvikle den it-understøttede læring for fagligt svage og udsatte elever.

Læremiddel.dk deltager i det fagdidaktiske projekt med en konsulent for hvert fagområde samt en konsulent med særlig fokus på inklusion, specialpædagogik og differentiering.

Læremiddel.dks konsulenter deltager i to forløb. Læremiddel.dks konsulenter afvikler til hvert forløb en inspirationsworkshop, giver sparring på lærernes undervisningsplaner, laver observation i klasserne med efterfølgende sparring samt evaluerer forløbene.

I forløbet udvikles der 12 forskellige undervisningsforløb til inspiration for alle kommunens lærere i fagene matematik, engelsk og dansk.

Skoleudviklingsmodeller

Slagelse kommune ønsker at udvikle en generel skoleudviklingsmodel for integration af IT i fagene og for pædagogiske udvikling generelt.

Konsulenter fra Læremiddel.dk giver Slagelse Kommunes pædagogiske konsulenter sparring på udvikling af en generel skoleudviklingsmodel for integration af it i fagene og for pædagogisk udvikling generelt.

Koordination og Evaluering

Læremiddel.dk er ansvarlig for den samlede koordinering af ovenstående aktiviteter og for projektevaluering.

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd