Indhold i denne sektion

Faglige udviklingsskoler

Hensigten med at etablere faglige udviklingsskoler er at skabe særlige faglige forgangsskoler i en proces, hvor der er en større gensidighed i samspillet mellem forskning, grunduddannelse / efter- og videreuddannelse og skolens praksis.

En faglig udviklingsskole er en særlig forgangsskole i en proces, hvor intentionen er at etablere en større gensidighed i samspillet mellem forskning, grunduddannelse / efter- og videreuddannelse og skolens praksis.

Der er således to overordnede forventninger til en sådan skole:

  •  at skolen indgår konstruktivt i samarbejde med videncenteret læremiddel.dk om udvikling af en mere præcis forståelse af, hvad en faglig udviklingsskole er set i relation til forskning og udvikling af professionel viden inden for MVU-området. Det forventes, at Læremiddel.dk søger om særlig støtte til dette projekt hos undervisningsministeriet.
  • at skolen indgår i en række af de konkrete projekter, der er og bliver sat i gang i læremiddel.dk-regi.

Læremiddel.dk sætter fokus på henholdsvis dansk, matematik, naturfag, historie og religion/kristendomskundskab.

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd