Indhold i denne sektion

Kolorit

Analyse af lærebogen Kolorit i matematikundervisningen i folkeskolen

En del af lærervirksomheden i ethvert fag – altså også i matematik – er at vælge undervisningsmaterialer. Læreren står ofte i den situation at skulle bedømme, hvilket materiale eller lærebøger han eller hun skal anskaffe til undervisningen på bestemte klassetrin.

  • Hvordan gør man det?
  • Hvordan udnyttes materialet?
  • Hvad er udbyttet set i forhold til lærerens undervisning og elevernes læring?

Disse spørgsmål søger projektet at belyse.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd