Indhold i denne sektion

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Undersøgelsen af læsbarheden har taget udgangspunkt i i fire udvalgte læremidler, som anvendes i undervisningen på fire forskellige erhvervsfaglige uddannelser: mureruddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, landbrugsuddannelsen samt den merkantile grunduddannelse.

Bag undersøgelsen står Kristine Kabel, Stig Toke Gissel og Dorthe Carlsen.

Hent rapporten Læsbare læremidler EUD her (pdf).

 Artikel i Folkeskolen.dk – se her

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd