Indhold i denne sektion

Matematik med hænder og hoved – mærk matematikken

Videoen sætter fokus på det praktisk eksperimenterende arbejde i matematikundervisningen. Den forholder sig til spørgsmålene: Hvad kan denne form? og Hvilke værdier repræsenterer formen?

Formålet med videoen er at: informere om praktisk/eksperimenterende arbejde som mulighed i undervisningen, at instruere i hvordan man kan gøre og dokumentere, at det har en undervisnings og læringsmæssig effekt.

Den primære målgruppe er matematiklærere i folkeskolen. Herunder flere andre grupper, der kan have interesse i den primære målgruppe fx skoleledere, lærerstuderende og forlag. I forhold til modtageren forsøger videoen at besvare spørgsmålene:

  • Hvordan gør man?
  • Hvad får eleverne ud af det?
  • Hvordan kommunikerer eleverne?
  • Hvor sker der læring?

 

Filmen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet, Tips- og Lottomidler.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd