Indhold i denne sektion

Tegn på læring

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Undersøgelsen giver svar på spørgsmålene om, hvilke lære­midler der virker, for hvem og under hvilke omstændigheder. På baggrund heraf udvikles didaktisk teori og didaktiske pejlemærker, der kan være med til at øge kvaliteten i brug af læremidler.

De læremidler, der er genstand for undersøgelsen, er didaktiske læremidler, der er defineret ved deres indlejrede didaktik, dvs. at nogen har truffet en række didaktiske valg med hensyn til mål, indhold, udtryk og metode i forbindelse med produktion af læremidlet.

Besøg projektets hjemmeside

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd