Indhold i denne sektion

Digital projektdidaktik i de frie skoler

Projektdeltagere fra Læremiddel.dk

Stefan Ting Graf, Stinus Lundum Storm Mikkelsen, Peter Brodersen.

Projektperiode

2014-2017

Projektbeskrivelse

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler er et forsknings- og skoleudviklingspro­jekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervisningen og af skolens organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

Projektet udføres af Læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Frie Skoler og Center for Anvendt Skoleforskning, UC Lillebælt.

I projektet samarbejder lærere, ressourcepersoner, ledelse og eksterne konsulenter om:

  • Udvikling af en inkluderende projektdidaktik understøttet af digitale læremidler – konkret gennemføres 1-2 projektforløb og 2 mindre forløb pr. halvår
  • Opbygning af en ’eksempelbank’ for digitale projektforløb
  • Udvikling af rutiner for videndeling og intern kompetenceudvikling
  • Vurdering, indkøb og strategi for it og digitale læremidler
  • Refleksion over den fælles udviklingsledelse af skolen
  • Analyse og udvikling af skolens it-didaktik, læreplaner og værdigrundlag

Projektet ledes af Stefan Ting Graf  i samarbejde med Peter Brodersen og Stinus Lundum Storm Mikkelsen fra UCL. Derudover er der tilknyttet konsulenter til projektet fra CFU Sjælland og CFU ved UCL.

Kontakt

Projektleder: Stefan Ting Graf, stgr@ucl.dk 

Læs mere på projektets hjemmeside www.digitalprojektdidaktik.dk 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd