Indhold i denne sektion

En generation af stærke læsere – Greb til læselyst

 

Projektdeltagere fra Læremiddel.dk

Stine Reinholdt Hansen, Morten Rasmus Puck & Stig Toke Gissel.

Projektperiode

1. oktober 2016 – 1. marts 2018

Projektbeskrivelse

Med projektet ”En generation af stærke læsere – greb til læselyst” vil Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National Videncenter for Læsning sætte fokus på børns læselyst.

Der vil blive udarbejdet ny kvantitativ og kvalitativ viden på området, som tager højde for den digitale udvikling og børns ændrede medievirkelighed. Resultaterne vil blive formidlet i hele landet i samarbejde med centralbibliotekerne i slutningen af 2017. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Baggrund for projektet Greb til læselyst

Lystlæsning har stor betydning for børns læsekompetencer og læring.
Som den største leverandør af litteratur til fritids- og lystlæsning, har bibliotekerne potentiale for at gøre en stor samfundsmæssig forskel ved at fremme børns appetit på læsning.

Der er allerede i dag en række nationale initiativer og målrettede lokale tiltag på bibliotekerne. Der mangler dog ny, forskningsbaseret viden om, hvad der virker og hvorfor. Der er især behov for nye viden om, hvordan børns læselyst og medievaner hænger sammen.

Formålet med projektet Greb til læselyst

Formålet med projektet at sætte fokus på børns læselyst.

Læs mere om projektet Greb til læselyst

http://fremtidensbiblioteker.dk/temaer/hvad-er-folkebibliotekernes-samfundsokonomiske-vaerdi/

http://www.videnomlaesning.dk/projekter/greb-til-laeselyst/

 

 

 

 

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd