Indhold i denne sektion

KiDM – Kvalitet i dansk og matematik

Projektdeltagere fra Læremiddel.dk

Thomas Illum Hansen, Stig Toke Gissel, Stine Reinholdt Hansen, Dorte Moeskær Larsen og Morten Rasmus Puck, UCL.

Bent Kofod Lindhardt og Tom Steffensen, UCSJ.

Thomas RS Albrechtsen og Mie E. Jensen, UCSYD.

Projektperiode

2016 – 2018

Projektbeskrivelse

Projektet KiDM er et landsdækkende storskala­projekt, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har sat i gang i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Projektet gennemføres af konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, University College Sjælland, University College Syddanmark og University College Nordjylland.

KiDMs faser

KiDM er bygget op over tre faser: udvikling, pilotafprøvning og kontrollerede forsøg. Derfor indgår der både udviklingsskoler, pilotskoler, forsøgsskoler og kontrolskoler.

Projektet vil blive gennemført med særligt fokus på 4.-5. klasse i matematik og 7.-8. klasse i litteraturundervisningen i dansk, men det er også hensigten, at den undersøgelses orienterede didaktik kan bringes i spil på de andre trin og i andre fag. Derfor spiller vejledere og skoleledelse en vigtig rolle i projektet.

Formålet med KiDM

Projektet har til hensigt at skabe kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske, skabende og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen.

Det skal ske på en fagligt systematisk måde, hvor lærerne ikke har facit, men hvor det faglige kommer ind som en støtte til at opleve, stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser, som eleverne har et ejerskab til.

Målet er at skabe kvalitet for den enkelte elev. Dette vil gøres ved at åbne fagenes indhold og metoder på en levende og nærværende måde, der motiverer dem til at gå undersøgende til værks – både alene og i fællesskab.

 

 

 

 

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd