Indhold i denne sektion

Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler

Nyt projekt skal arbejde med undervisning på tværs af grænser i hele det nordiske uddannelsessystem.

University College Sjælland, der er partner i Læremiddel.dk, er netop udnævnt til leadpartner i et samarbejdsprojekt mellem 15 danske, svenske og norske partnere.

Over de kommende tre år skal projektet GUNS – Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler udvikle didaktiske og organisatoriske modeller, som kan stå som eksempel for undervisning på tværs af grænser i hele det nordiske uddannelsessystem. GUNS-projektet skal udvikle fælles nordisk undervisning i folkeskolefagene modersmål, science, historie/samfundsfag og matematik. Den nye nordiske undervisning skal understøttes af nye, men let tilgængelige og billige hverdagsteknologier, som mobiltelefoner, webkameraer, interaktive whiteboards, bærbare computere m.m.

Overvågningsudvalget for Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet har godkendt GUNS-projektet, der har et samlet projektbudget på knap 4 mio. Euro.

For yderligere oplysninger kontakt University College Sjællands repræsentant i Læremiddel.dk Karsten Gynther kgy@ucsj.dk.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd