Rigets digitale tilstand ifølge ICILS 2013

“I må ikke offentliggøre resultater før efter kl. 10.00”, stod der skrevet, da konferencedeltagerne trådte ind i festsalen på DPU torsdag morgen d. 20. november.

Og det blev gentaget flere gange af både ordstyrer Camilla Mehlsen fra Asterisk, konstitueret institutleder for DPU Claus Holm, der bød velkommen sammen med Undervisningsminister Christine Antorini og national forskningskoordinator for ICILS 2013 Jeppe Bundsgaard.

For resultaterner fra den store ICILS 2013 undersøgelse af 8. klasse elevers Computer- og informationskompetence (CIK) har været ventet med spænding. Men det er en international undersøgelse med 20 deltagende lande og alle havde aftalt at lancere resultaterne på samme tid – uden tyvstart via sociale medier.

En glad forskningsleder – Jeppe Bundsgaard kan endelig afsløre resultaterne af ICILS undersøgelsen

Informationskompetence defineres i øvrigt som ”et individs evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet”.

Læs mere om ICILS projektet her

Antorini afslørede, at hun grundlæggende var begejstret over, hvad hun allerede havde fået lov at smuglæse, og at det spillede godt ind i de diskussioner, man allerede er i gang med omkring hvad vores børn skal have med i it-bagagen. Og at it og digital læring kan noget hele vejen rundt i forhold til det faglighedsbegreb, vi gerne vil udvikle.

Forskningsleder Jeppe Bundsgaard lagde ikke skjul på, at det var en stor og glædelig dag for både ham og hele hans hold, der har knoklet med at tilpasse spørgeskemaer, knase tal og bearbejde data og nu endelig kunne præsentere resultaterne. En lille ærgerlighed var det dog, at lockouten i foråret 2013 gjorde, at man ikke kunne nå at komme op på det påkrævede antal deltagende skoler. Det betød, at Danmark ikke kunne komme med i den ”fine” del af tabellen blandt dem, der opfyldte stikprøvekravene.

Tjekkiet nr.1 – Danmark delt nr. 2

Da klokken blev 10.00 kunne det afsløres, at Tjekkiet ligger helt alene på toppen som det land, hvor eleverne har bedst computer- og informationskompetence-evner. Herefter følger en stor gruppe af lande, hvis resultater ligger tæt op af hinanden, bl.a. Danmark.

Grundlæggende går det godt med elevernes CIK og med at integrere it i undervisningen i Danmark. De danske elever ligger i toppen, har næsten alle adgang til computer derhjemme, og de danske lærere er meget positivt indstillet over for it i undervisningen. 39% af lærerne bruger it i undervisningen dagligt.

Stor forskel på drenge og pigers it-selvopfattelse

Jeppe Bundsgaard gennemgik herefter nogle af de mere bemærkelsesværdige resultater omkring Danmark og de danske skoleelever.
Bl.a. at danske skoleelever selv synes, at de er ret gode til it – også bedre end de reelt er.

Men også at Danmark er det land, hvor der er størst forskel på kønnene, når de selv vurderer deres evner.

I virkeligheden ligger pigerne og drengene rimelig tæt på hinanden, der er dog lidt flere dygtige piger og lidt flere knap så dygtige drenge. Men pigerne vurderer sig selv dårligere og drengene omvendt sig selv bedre. Og hvorfor så det?

”Måske fordi vi snakker for meget om det og går rundt og fortæller hinanden, at det kan piger ikke finde ud af, og det kan drenge godt finde ud af. Noget tyder på, at det i høj grad er en kulturel forskel, og at vi i Danmark skaber nogle forskelle mellem kønnene, som gør, at piger ikke finder det med teknikken interessant, hvor der i andre lande er nogenlunde ligestilling på det punkt. Det er en fortælling, vi har skabt, som jeg synes vi skal stoppe med,” fortalte Jeppe Bundsgaard.

Derudover kom han ind på, at der er kommet mere hardware på de danske skoler, at socioøkonomi betyder relativt meget, og at it i alt for høj grad bruges til helt traditionelle undervisningsmetoder. Og endelig at danske lærere er dem, der samarbejder allermindst i forhold til de andre lande.

Læs alle ICILS resultaterne i bogen ”Digitale kompetencer – it i danske skoler i et internationalt perspektiv” her

Eller UVMs opsamling af hovedresultaterne her (12 sider)

Thomas Illum Hansen var sidst i rækken af forskere, der kom med deres bud på it i folkeskolen på ICILS 2013-konferencen

Thomas Illum Hansen var sidst i rækken af forskere, der kom med deres bud på it i folkeskolen på ICILS 2013-konferencen

Resten af konferencen bød på en lækker omgang blandede forskningsbolsjer, hvor oplægsholderne hver især bidrog med deres input til it i undervisningen og i fremtiden.

Her var computerspil i dansk og matematik og programmering som en fast del af skolens læseplan.
Elevers selvovervurdering, hvad angår kreativitet og forslag om design som dannelsesbegreb. It i den innovative skole, som er en del af demonstrationsskoleprojektet. Målstyret undervisning, hvor Marie Falkegaard Slot fra Læremiddel.dk fortalte om det sidste demonstrationsskoleprojekt ”målpilen” og ledelse i den innovative skole ved Mikala Hansbøl fra UC Sjælland. Og til sidst videncenterleder fra Læremiddel.dk Thomas Illums oplæg om målet med at måle.

Alle konferencens oplæg blev filmet og kan ses eller genses på konferencesiden fra tirsdag d. 25.11. Her kan man også finde alle oplægsholdenes materialer.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd