Indhold i denne sektion

Learning Tech

– TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDLER, DIDAKTIK OG TEKNOLOGI

Learning Tech er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Medier og teknologi, der anvendes som midler med læring som formål, er således tidsskriftets omdrejningspunkt, mens fag- og almendidaktiske vidensfelter samt relaterede forskningsområder bidrager til belysning, analyse og diskussion af dette.

Tidsskriftet ønsker at bidrage til et bredt forskningsfokus inden for dette felt og inviterer både danske og skandinaviske forskere til at skrive i tidsskriftet.

SKRIVEVEJLEDNING OG ARTIKELSKABELON
Findes øverst til venstre under menupunktet ‘Indsend artikel’

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER
Abstracts og artikler samt forespørgsler sendes til redaktionen på LearningTech@ucl.dk

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd