Indhold i denne sektion

Historien bag Learning Tech

Indtil for få år siden var der i Danmark mangel på systematisk, anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsarbejde med fokus på produktion, vurdering og anvendelse af analoge og digitale læremidler.

Gennem et lille årti er der midlertidig opbygget en tilgang til studier af læremidler (både digitale og analoge) baseret på en række udviklings- og forskningsprojekter. Det har medført:

  • en læremiddeldiskurs (et fagsprog om læremidler)
  • en  læremiddeldidaktik samt
  • øget fokus på it og teknologi

I forbindelse med denne opbygning har Læremiddel.dk gennem fem år udgivet tidsskriftet Læremiddeldidaktik.

Fra Læremiddeldidaktik til Learning Tech
Fra efteråret 2015 er tidsskriftet godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste. I den forbindelse ændrede tidsskriftet navn til Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.

Med Learning Tech ønskes inddragelse af langt flere aspekter omkring didaktik og teknologi. Derudover styrkes vores internationale samarbejde ved at udenlandske (primært skandinaviske) kollegaer inviteres til at skrive i tidsskriftet.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd