NOFA 6 publiceringsliste

NORDISK FAGDIDAKTISK KONFERENCE

6. nordiske konference på Syddansk Universitet, Odense, 29. – 31. maj 2017.

 

Her følger en liste over publiceringsmuligheder for bidragsydere og oplægsholdere på NOFA 6-konferencen. Listen vil blive opdateret løbende.

Hent hele publiceringslisten som pdf her.

Navn på tidsskrift: Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Scope: Skandinavien

Oprindelsesland: Danmark

Peer review: Learning Tech er et forskningstidsskrift, hvor alle artikler bliver forskerbedømt i form af dobbeltblindt peer review. Tidsskriftet er godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste.

Type: Learning Tech bringer artikler, der rammer genstandsfeltet mellem læremidler, didaktik og teknologi, og hensigten er at spille en betydelig rolle som platform for den voksende skandinaviske læremiddelforskning.

Kontakt: Marie Falkesgaard Slot, ansvarshavende redaktør. E-mail: mfsl@ucl.dk

Temanummer:

I forbindelse med NOFA-konferencen inviterer Learning Tech til indsendelse af artikler, der omhandler forholdet mellem almen- og fagdidaktik set i forhold til læremidler og teknologi. Tidsskriftet er et særnummer og redigeres af en temaredaktion bestående af redaktionen i Learning Tech og to repræsentanter fra konferencens planlægningsgruppe.

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: Studier i læreruddannelse og -profession

Scope: Danmark

Oprindelsesland: Danmark

Peer review: Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt formidlende artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces.

Type: Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. Tidsskriftet er etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).

Kontakt: Nanna Duchêne, chefredaktør. E-mail: nadu@ucsj.dk

Temanummer:

Tidsskriftet inviterer hermed til artikler, som italesætter, undersøger og diskuterer samspillet mellem almen didaktik og fagdidaktik og den betydning samspillet mellem de to har i læreruddannelse og skole. De to didaktiske universer kan anses som komplementære, gensidigt forbundne og inspirerende. Betragtet som en fællesmængde mellem basisfag og almen didaktik, foregår der løbende inspiration her fra til den fagdidaktiske forskning, der også yder indflydelse på den almen didaktiske ditto med henblik på afsøgning af problemfelter mellem undervisningens indhold, form og begrundelse. Med temaet åbnes op for almen- og fagdidaktiske bidrag, der ser på samspillet i relation til læreruddannelse, lærerprofession, praksis eller som koncentreres om mere almene refleksioner over de to didaktiske tilgange eller forholdet herimellem.

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: Radar – Historiedidaktisk Tidsskrift

Scope: Danmark

Oprindelsesland: Danmark

Peer review: Tidsskriftet udgiver faglige artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces. Tidsskriftet vil ved temaudgivelser kunne tilbyde fagfællebedømmelse/peer review.

Type: Open Access tidsskrift etableret af HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, med formålet at styrke videndeling og faglig dialog indenfor historiedidaktik og skole-museumssamarbejde.

Kontakt: Peter Yding Brunbech, ansvarshavende redaktør. E-mail: pjyb@ucl.dk

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: Tidskriften SO-didaktik

Scope: Sverige

Oprindelsesland: Sverige

Peer review: Faglige artikler uden peer-review.

Type: SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

Målet är att SO-didaktik ska stimulera ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Tidskriften ska göra det möjligt att hänga med i svensk och internationell ämnesdidaktik och inspirera till nya undervisningsidéer. Tidskriften vänder sig till undervisare i grundskolan och gymnasiet.

Kontakt: Inger Eriksson. E-mail: inger.eriksson@hsd.su.se

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education

Scope: Norden

Oprindelsesland: Sverige

Peer review: Nordidactica är en forskningstidskrift där samtliga artiklar blir granskade genom reviewförfarande. Tidskriften är publikationskanal på Nivå 1 i det norska systemet via NSD.

Type: Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning. Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Vi ser att tidskriften kan bidra till att utveckla begrepp, metoder och teorier inom det ämnesdidaktiska fältet i Norden. Artiklarna kan röra exempelvis frågor med koppling till de vetenskapliga ämnesdisciplinerna, skolämnenas styrdokument, lärarutbildningen, skolans undervisning etc. När det gäller teoretiska perspektiv välkomnar vi artiklar från olika teoretiska fält som exempelvis didaktik och lärteorier.

Kontakt: Olof Franck (e-mail: olof.franck@gu.se) och Christina Osbeck (e-mail: christina.osbeck@gu.se), redaktörer.

Temanummer:

Under hösten 2017 utkommer två öppna nummer av tidskriften till vilka du är välkommen att sända in ditt bidrag.

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift:  KvaN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole

Scope: 112 s., 3 gange årligt

Oprindelsesland: Danmark

Peer review: Ingen

Type: Pædagogisk tidsskrift. Kvan er et tidsskrift for læreruddannelse og skole. Det udkommer med tre numre pr. årgang. Indholdet går på tværs af fagene. KvaN tilrettelægger og bearbejder faglige og pædagogiske temaer, så hvert nummer er bygget op som et temanummer.
Disse temanumre leverer stof til og rejser spørgsmål i forbindelse med arbejdet som lærer i folkeoplysningen og skolen i særdeleshed. Artiklerne i KvaN er ligeledes væsentlige i læreruddannelsen.

Kontakt: Martin Jørgensen, info@kvan.dk

Temanummer:

Seneste nummer: 107: Læring

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: Dansk pædagogisk Tidsskrift

Scope: Skandinavien

Oprindelsesland: Danmark, 1953.

Peer review: Hvis det ønskes af forfatterne.

Type: Teoretisk og kritisk tidsskrift dækkende hele det pædagogiske felt fra daginstitution og til videregående uddannelser og voksenuddannelse. Af og til aktuelle uddannelsespolitiske kommentarer.

Kontakt: Tomas Ellegård, RUC, e-mail: telle@ruc.dk

Temanummer:

Hvert nummmer har et tema samt enkeltartikler og anmeldelser. Temaer annonceres på hjemmesiden, hvor der ofte indkaldes open calls.

Læs mere om tidsskriftet her.

——————————————————————————-

Navn på tidsskrift: JSSE Journal of Social Science Education

Scope: International, Europe

Oprindelsesland: Germany, UK

Peer review: Yes

Type: The Journal of Social Science Education (JSSE) was founded in 2000 in order to offer the disciplines in the field of social science education a representative scholarly publication. The journal represents a sophisticated image that is characterised by its theory and research orientation, interdisciplinary approach, internationalism and originality as well as by a rigorous anonymous peer review.

Kontakt: Tilman Grammes, University of Hamburg, Germany. E-mail: Tilman.Grammes@uni-hamburg.de

Læs mere om tidsskriftet her

——————————————————————————-

Hent hele publiceringslisten som pdf her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Få vores nyhedsbrev

Gør som andre læremiddel-interesserede og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.