Indhold i denne sektion

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør
Marie Falkesgaard Slot, Lektor, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning og læremiddel.dk

Redaktion
Anne-Mette Nortvig, lektor, ph.d., University College Sjælland og adjunkt, ph.d., Aalborg Universitet København

Hildegunn Juulsgaard Johannesen, Udvikling og forskning, UC Syddanmark

Marie Falkesgaard Slot, Lektor, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning

Rene B Christiansen, docent, ph.d. Center for Skole og Læring, University College Sjælland

Stefan Ting Graf, Lektor, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning

Stine Reinholdt Hansen, adjunkt, ph.d., Læremiddel.dk

Thomas R.S. Albrechtsen, docent, Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling, UC Syddanmark

Redaktionssekretær
Stine Reinholdt Hansen, adjunkt, ph.d., Læremiddel.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Ann Odgaard Sørensen, Wearegraphic

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd