Mikala Hansbøl

Chefkonsulent, Ph.d.

Telefon: 23 48 55 91
Email: miha@ucl.dk

Jeg er uddannelsesforsker med speciale inden for kvalitativ forskning, pædagogisk antropologi, teknoantropologi, design-baseret forskning og ’e-læring’ (= relationer mellem it, læring og uddannelse). Jeg har en pædagogisk ph.d.-grad fra DPU/AU (2010), hvor jeg har været ansat i 11 år som forsker og underviser med tilknytning til institutterne Pædagogisk antropologi, didaktik og bl.a. forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv. Desuden har jeg været ansat som fuldtidsforsker og projektleder i Afdelingen for Forskning og Innovation ved University College Sjælland (UCSJ) i tre år. Her har jeg været tilknyttet forskningsprogrammet Education Lab – teknologi og uddannelsesdesign. I perioden 2016-2020 har jeg været ansat som docent, faglig leder og forskningsprogramansvarlig for Digitalisering i Skolen (DiS) på Metropol/KP.

I de sidste fem år har jeg været med til at dagsordensætte teknologiforståelse/teknologiuddannelse som ny faglighed, nationalt, uddannelsespolitisk, i videregående uddannelse (herunder læreruddannelsen) og i folkeskolen. Jeg har arbejdet forskningsbaseret med læreruddanneres/læreres og elevers/lærerstuderendes tilgange til teknologiforståelse (fx Coding Class, Coding Class Cph og ASTE Coding Class); og jeg har været medlem af tidligere undervisningsminister, Merete Riisagers, rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen, samt medlem af ekspertskrivegruppen for forsøg med teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i folkeskolen. Endvidere har jeg medudviklet og undervist på nye læreruddannelsesmoduler såsom ”Teacher Professional Technology Understanding” og ”Teknologiforståelse og digital dannelse”.

2018-2020 var jeg faglig leder af reviewgruppen i Forsøgsprogrammet for teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i skolen. Herigennem har jeg opnået indgående indblik i, hvor forskelligt det er at arbejde med den nye faglighed teknologiforståelse i skolen som selvstændigt fag (specialisering) og som integreret i fag (literacy).

Jeg har forskningserfaringer og viden fra mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, der har arbejdet med hybride læringsmiljøer, koblede kontekster, blendede, synkrone og asynkrone undervisningsformer (fx Grænseoverskridende Nordisk Undervisning projekt, Videnskabsteori MOOC og Åben Skole MOOC projekter). Derudover har jeg erfaringer med samarbejde med private læremiddelvirksomheder fra fx Strategisk Forskningsrådsprojekt (Serious Games on a Global Marketplace) og min tid som erhvervsph.d.-studerende i Microsoft.

Jeg har undersøgt og udviklet undervisning med fokus på teknologiforståelse i forskellige professionsuddannelses- og professionssammenhænge (fx læreruddannelse, sygeplejerske og fysioterapeut). Jeg har endvidere undervist i videnskabsteori, CSCL, læring og it, på en række universitetsuddannelser fx Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL) og Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design.

I Læremiddel.dk arbejder jeg med at udvikle og forske i og omkring digitale og analoge teknologier i didaktisk sammenhæng, herunder med fokus på teknologiforståelse i et læremiddelperspektiv og teknologiforståelse som fag og faglighed.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.