28feb

10 - 15
Campus Roskilde

Konference: Uddannelse 4.0

Konference og netværksmøde om begrebet ”Uddannelse 4.0” i forskellige uddannelsesdomæner med det formål at bringe forskere fra uddannelsesverdenen sammen til drøftelse af potentielle pejlemærker for forskning.

Tilmelding til konference

Udviklingen af industri 4.0 teknologier rummer et transformativt potentiale i forhold til måden, uddannelse bliver bedrevet på.

Læremiddel.dk, Nationalt videncenter for læremidler, ser et forskningsbehov i forhold til uddannelsessystemets måde at opbygge, udbyde og drive uddannelse og undervisning på.

Med denne henvendelse stiller vi spørgsmålet: hvem sætter dagsordenen for undersøgende, eksperimentel og kritisk forskning i, hvilken betydning alle disse nye industri 4.0 teknologier får for uddannelsessystemet?

Der er brug for pejlemærker for forskning i denne udvikling på samme måde, som FORSK 2025 angiver retningen for industri og service.

Vi vil derfor invitere dig ind i et forskningsnetværk, der rammesætter en national forskningsdagsorden for Uddannelse 4.0, udforsker og kritisk diskuterer potentialer og udfordringer, skaber grobund for projektpartnerskaber nationalt og internationalt

Industri 4.0 dækker over mange teknologier og har konsekvenser inden for mange uddannelsestematikker. En mere uddybende foreløbig liste over berørte forskningsfelter og problematikker kan findes HER.

Arbejdsgrupper

Med afsæt i konferencens diskussioner nedsættes mindre arbejdsgrupper og special interest groups (SIGs), herunder en arbejdsgruppe, der skal skrive et udkast, som kan fungere som pejlemærke for forskning i Uddannelse 4.0.

En anden arbejdsgruppe vil søge at rejse fondsmidler til et større forskningsprojekt for interesserede partnere med afsæt i begrebet ”Uddannelse 4.0” i et eller flere uddannelsesdomæner (fra folkeskole over ungdomsuddannelser til professionsuddannelser og universitetsuddannelser).

Forskningsnetværket har som ambition at omfatte alle grene af uddannelsesverdenen. Initiativet til netværket er taget af de tre professionshøjskoler bag Læremiddel.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.