Ledelse

Thomas Illum Hansen Forskningschef, ph.d.

Telefon: 30 58 15 23
Email: thih@ucl.dk

Stig Toke Gissel Leder af Læremiddel.dk, docent, ph.d.

Telefon: 29 90 53 73
Email: sttg@ucl.dk

Thomas R.S. Albrechtsen Docent, ph.d.

Telefon: 72 66 52 61
Email: trsa@ucsyd.dk

Marianne Georgsen Docent, ph.d.

Telefon: 72 69 06 16
Email: mage@ucn.dk

Anne-Mette Nortvig Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 29 99
Email: ame@pha.dk

René B. Christiansen Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 12 95
Email: rbc@pha.dk

Seniorforskere Program 1

Bettina Buch Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 13 48
Email: bbu@pha.dk

Dorthe Carlsen Lektor, ph.d.-stipendiat

Telefon: 72 66 52 21
Email: dcar@ucsyd.dk

Maren Lytje Lektor, ph.d.

Telefon: 72 69 06 13
Email: maly@ucn.dk

Mikala Hansbøl Chefkonsulent, ph.d.

Telefon: 23 48 55 91
Email: miha@ucl.dk

Stig Toke Gissel Leder af Læremiddel.dk, docent, ph.d.

Telefon: 29 90 53 73
Email: sttg@ucl.dk

Thomas Illum Hansen Forskningschef, ph.d.

Telefon: 30 58 15 23
Email: thih@ucl.dk

Seniorforskere Program 2

Anne-Mette Nortvig Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 29 99
Email: ame@pha.dk

Marianne Georgsen Docent, ph.d.

Telefon: 72 69 06 16
Email: mage@ucn.dk

Roland Hachmann Lektor, ph.d.-stipendiat

Telefon: 72 66 50 25
Email: rhac@ucsyd.dk

Stefan Ting Graf Lektor, ph.d.

Telefon: 23 83 79 92
Email: stgr@ucl.dk

Projektdeltagere i forskningsprogrammer

Karna Kjeldsen Lektor, ph.d., uddannet lærer

Telefon: 72 48 28 72
Email: kakj@pha.dk

Lene Skov Illum Lektor

Telefon: 72 66 50 49
Email: lisk@ucsyd.dk

Louis Køhrsen Cand.it.

Telefon: 51 71 89 72
Email: loko@ucl.dk

Marianne Oksbjerg Adjunkt, ph.d.-stipendiat

Telefon: 22 33 21 92
Email: mao@ucn.dk

Marianne Riis Lektor, ph.d.

Telefon: 72 48 23 13
Email: marr@pha.dk

Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, ph.d.-stipendiat

Telefon: 25 61 34 35
Email: ssmi2@ucl.dk

Thomas R.S. Albrechtsen Docent, ph.d.

Telefon: 72 66 52 61
Email: trsa@ucsyd.dk

Thomas Kjærgaard Ph.d., lektor, ekstern lektor

Telefon: 72 69 06 01
Email: tmk@ucn.dk

Forskere

Anne Kristine Petersen Lektor, cand.mag.

Telefon: 72 48 23 82
Email: akt@pha.dk

Astrid Hestbech Lektor, cand.comm.

Telefon: 72 48 20 51
Email: ash@pha.dk

Dorte Ruge Adjunkt, ph.d.

Telefon: 28 90 90 56
Email: doru@ucl.dk

Eva Petropouleas Christensen Pædagogisk konsulent

Telefon: 72 48 19 62
Email: evch@pha.dk

Hildegunn Juulsgaard Johannesen Lektor, cand.mag.

Telefon: 72 66 52 14
Email: hjoh@ucsyd.dk

Jens Aage Poulsen Lektor, cand.pæd., master ikt & Læring

Telefon: 51 66 59 94
Email: jeap@ucl.dk

Karina Kiær Pædagogisk konsulent, cand.pæd.

Telefon: 72 66 59 32
Email: kaki@ucsyd.dk

Keld Skovmand Lektor, ph.d., cand.phil.

Telefon: 51 73 65 49
Email: kesk@ucl.dk

Lone Nielsen Lektor, cand.pæd. - dansk

Telefon: 30 63 02 38
Email: loni3@ucl.dk

Maria Møller Adjunkt, cand.pæd. i didaktik - matematik

Telefon: 20 66 85 58
Email: maml@ucn.dk

Martin Reng Lektor, cand. mag.

Telefon: 41581030
Email: mare@ucl.dk

Morten Rask Petersen Docent, cand.scient., ph.d.

Telefon: 40 15 74 21
Email: mrpe@ucl.dk

Morten Pettersson Forskningsmedarbejder, ph.d.

Telefon:
Email: mope@ucl.dk

Morten Rasmus Puck Specialkonsulent, cand.polit.

Telefon: 22 95 45 52
Email: mrpu@ucl.dk

Ove Christensen Lektor, cand.mag.

Telefon: 72 48 10 91
Email: och@pha.dk

Peter Brodersen Lektor, cand.pæd.

Telefon: 22 52 67 68
Email: pebr@ucl.dk

Peter Gundersen Lektor, ph.d.-studerende

Telefon: 72 48 23 83
Email: pgu@pha.dk

Peter Holmboe Lektor

Telefon: 72 66 52 75
Email: phol@ucsyd.dk

Rasmus Leth Jørnø Lektor, ph.d.

Telefon: 72 48 22 89
Email: ralj@pha.dk

Stine Reinholdt Hansen Ph.d. og forskningsmedarbejder

Telefon: 40 42 63 87
Email: srha1@ucl.dk

Sofia Esmann Busch Lektor Ph.d.

Telefon: 72 48 24 59
Email: see@pha.dk

Sekretariat

Trine Ellegaard Kommunikationsansvarlig

Telefon: 28 874 875
Email: trel@ucl.dk

Kamilla Bjørnskov Madsen Kommunikationsmedarbejder

Telefon: 40 86 87 27
Email: kbma@ucl.dk

Tina Danielsen Sekretær

Telefon: 63 18 40 24
Email: tida@ucl.dk

Learning Tech-redaktionen

Stig Toke Gissel Leder af Læremiddel.dk, docent, ph.d.

Telefon: 29 90 53 73
Email: sttg@ucl.dk

Bettina Buch Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 13 48
Email: bbu@pha.dk

Thomas R.S. Albrechtsen Docent, ph.d.

Telefon: 72 66 52 61
Email: trsa@ucsyd.dk

Ove Christensen Lektor, cand.mag.

Telefon: 72 48 10 91
Email: och@pha.dk

Hildegunn Juulsgaard Johannesen Lektor, cand.mag.

Telefon: 72 66 52 14
Email: hjoh@ucsyd.dk

René B. Christiansen Docent, ph.d.

Telefon: 72 48 12 95
Email: rbc@pha.dk

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.