Emneord
 • Læremidler
 • Skærmtid
 • Teknologididaktik
 • Teknologiforståelse
 • Lærervejledninger
 • Adaptive læremidler
 • Didaktik
 • Digital
 • Fagdidaktik
 • Skoleudvikling
 • Undervisning
 • Dansk
 • Læremiddelbrug
 • Online undervisning
 • Litteraturundervisning
 • Undersøgelsesorienteret
 • Matematik
 • Uddannelsesdesign
 • Læreplaner
 • Ind i undervisningen
 • Projektarbejde
 • Undervisningsforløb
 • Læsning
 • Robotteknologi
 • It
 • Fælles mål
 • Dannelse
 • Typer af læremidler
 • Medier
 • Læringsplatforme
 • Historie
År
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2018
 • 2019
 • 2009
 • 2017
Nulstil

Fem gode råd til brugen af MatematikFessor i undervisningen

4. juni 2024

80 pct. af alle lærere har adgang til læremidlet MatematikFessor, som i kraft af sin struktur kan lægge op til en bestemt slags undervisning. Det kalder på, at læreren foretager en række didaktiske overvejelser og valg, fortæller Troels Gannerup Christensen, lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, i dette interview. Du får desuden fem anbefalinger til, hvordan du bruger MatematikFessor i undervisningen.

Ph.d.-projekt om kompetenceorienteret STEM-didaktik

21. maj 2024

Læs et spændende interview med Maria Møller, som den 2. maj forsvarede sin afhandling “Kompetenceorienteret STEM-undervisning” fra Aarhus Universitet og UCN. Her satte hun fokus på, hvordan man kan udvikle en kompetenceorienteret STEM-didaktik og implementere den i det danske skolesystem.

Kan eleverne undvære Pippi, når de bare har en fagportal?

19. marts 2024

I denne artikel kan du læse om en forlagsrepræsentants og en læseforskers syn på digitale og analoge læremidler. Vi har talt med dem på baggrund af Danske Undervisningsforlags rapport UNDERSØGELSE BLANDT DANSKE LÆRERE: Oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen i lyset af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitets (STUK) anbefalinger til, hvordan skærme kan komme til at fylde mindre i skolen.

Ph.d.-projekt om digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning

26. februar 2024

Læs et spændende interview med Maiken Sissel Norup, ph.d.-studerende, som giver et indblik i hendes ph.d.-projekt, hvor hun konkret undersøger, hvordan begreberne litteraturanalyse og -fortolkning kan karakteriseres på digitale fagportaler i forbindelse med danskfagets litteraturundervisning.

Nyt læremiddel om kunstig intelligens i skolen

19. februar 2024

I dette interview med Nathalie Damgaard Frisch, projektleder og journalist ved TjekDet, kan du læse om det nye læremiddel Kunstig intelligens i skolen. Med undervisningsmaterialet kan eleverne stille skarpt på, hvornår kunstig intelligens er en brugbar kilde – og hvornår det ikke er – med baggrund i en demokratisk samtale. Artiklen bringes på baggrund af en stor efterspørgsel på materiale om AI.

Årsberetning 2023: Året der gik

3. januar 2024

I årsberetningen for 2023 lægges der ud med beskrivelser af projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer. Vi kommer også ind på andre aktiviteter, der ligger uden for programmerne, kommunikation og forskningsformidling, forskningstidsskriftet Learning Tech, initiativer til vidensomsætning i læreruddannelsen samt vores konference for lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen.

Nyt ph.d-projekt belyser alle de valg, der træffes omkring læremidler

29. november 2023

Potentialer og barrierer omkring læremidler: Ph.d-stipendiat Lone Nielsen retter et holistisk blik mod et læremiddels vej fra tilblivelse til lærerens brug af det i klasserummet

Kronik i Altinget: Besparelser på CFU harmonerer dårligt med ønsket om mindre skærm i skolen

23. november 2023

Den seneste tid har debatten om skærm i skolen hærget i Danmark. Ifølge Stig Toke Gissel bør vi i højere grad tale om, hvad god undervisning er – samt hvordan vi gennem læremidler understøtter den gode undervisning – uanset format. Det, at læreren kan finde de gode læremidler, kræver, at de danske lærere har noget at vælge imellem og kender til udvalget af relevante læremidler. Her er CFU en uvurderlig ressource.

Tiltrædelsesforelæsning: Rasmus Leth Vergmann Jørnø Docent i Teknologiforståelse og Teknologididaktik

13. juni 2023

Se eller gense Rasmus Leth Vergmann Jørnøs spændende og visionær tiltrædelsesforelæsning med titlen Docent i Teknologiforståelse og Teknologididaktik og læs om Rasmus’ fremadrettede fokus som docent.

Hvordan anvender lærervikarer lærervejledninger?

11. april 2023

Ifølge Skolemonitor.dk er der et stigende antal lærervikarer, der underviser i den danske folkeskole. I den forbindelse er vi blevet nysgerrige på, hvordan lærervikarer forbereder sig på undervisning, om de bruger lærervejledninger og hvordan den ideelle lærervejledning ser ud for dem. Læs et spændende interview med lærervikar og lærerstuderende Luise Natasja Hansen.

Ny docent i teknologididaktik og teknologiforståelse

10. marts 2023

Rasmus Leth Vergmann Jørnø er ansat som ny docent i teknologididaktik og teknologiforståelse, og kommer i sin nye stilling til at være tilknyttet afdelingen for anvendt forskning i pædagogik og samfund på UCL. I den forbindelse har vi interviewet Rasmus for at blive klogere på, hvad et docentur i teknologididaktik og teknologiforståelse skal bidrage med. Læs hele interviewet med Rasmus Leth Jørnø her.

Årsberetning 2022: Et tilbageblik på året der gik

5. januar 2023

I Læremiddel.dks årsberetning kan du blandt andet læse om de projekter, aktiviteter og initiativer, som forskningsprogrammerne har haft fokus på i 2022. Du kan desuden læse om forskningsformidling, tidsskriftet Learning Tech, initiativer til vidensomsætning i læreruddannelsen samt om to spændende konferencer.

Status på projektet 'Vurdering af den digitale underviserplatform GAMBIT® – specifikt programmet Hjernen På Skemaet'

5. december 2022

I dette interview med Peter Gundersen får du en status på de vurderinger, som han og Kit Stender Petersen foreløbig har foretaget i analysearbejdet med den digitale undervisningsplatform Hjernen På Skemaet, der er udarbejdet af Skoleskak.

Kortlægning af lærervejledningslandskabet

24. november 2022

I dette interview med Marianne Oksbjerg sætter vi spot på lærervejledningerne til de mest anvendte didaktiske læremidler inden for danskfaget. Interviewet tager udgangspunkt i en kortlægning af lærervejledningslandskabet, som er baseret på forskningsprojektet Lærervejledningen: Design, brug og virkning.

Hvad siger forskning om lærervejledninger?

16. november 2022

Thomas R.S. Albrechtsen og hans kolleger har undersøgt, hvad forskning egentlig siger om lærervejledninger. Det har de gjort gennem et systematisk review af forskning i lærervejledninger, hvor de bl.a. fandt, at studierne overordnet kan opdeles i, om de siger noget om, hvad lærere efterspørger i lærervejledninger, eller om de orienterer sig mere mod, hvad forskere vurderer, lærervejledninger bør indeholde. Læs hele interviewet med Thomas her.

Spændende samarbejde om ’Den gode lærervejledning’

8. november 2022

I dette interview med Gry Riemann, didaktisk konsulent i LIFE Fonden, dykker vi ned i et spændende samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som skal bane vejen for nye refleksioner med målet at skabe god lærerstøtte og gode lærervejledninger i fremtidige LIFE undervisningsforløb.

Status på projektet 'Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’

23. august 2022

Mette Damgaard Jørgensen, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har mange kasketter på i projektet ’Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen’. I dette interview kan du få et indblik i hendes tanker om det gode læremiddel, udfordringer forbundet hermed samt en status på projektet.

GDPR-vurdering af 750 undervisningsapps letter læreres arbejde

22. august 2022

At Gladsaxe Kommune vælger at dele et års arbejde med at vurdere 750 læringsapps er en gave til alle lærere, undervisere og pædagoger, der bruger apps i undervisningen. Det giver mulighed for et bredere udvalg af læremidler i skolen, sparer ressourcer og understøtter en digital udvikling inden for børne- og ungeområdet i forhold til undervisning.

Tiltrædelsesforelæsning: Undersøgelser af og med læremidler

21. juni 2022

Kom med til tiltrædelsesforelæsning fredag den 7. oktober 2022 kl. 14.00 i anledning af at leder af Læremiddel.dk, Stig Toke Gissel, tiltræder som docent ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund.

Unikt samarbejde mellem to videncentre om pilotprojektet "Digital læsedidaktik og fagportaler"

20. juni 2022

Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk indgår unikt samarbejde i projektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Lanceringskonference: Gå i dialog med forfatterne bag "Håndbog i scenariedidaktik"

18. maj 2022

I forbindelse med boglanceringen af “Håndbog i scenariedidaktik”, afholder DPU en lanceringskonference den 10. juni 2022, hvor der både indbydes til fælles samt fagopdelte dialoger på baggrund af bogens indhold og cases. Forskere fra Læremiddel.dk har medvirket til at skrive flere af bogens kapitler, der præsenterer scenariedidaktikken, og hvordan denne praktiseres i skolens fag. Thomas Illum Hansen har medvirket til bogens afsluttende kapitel, hvor han har kastet et kritisk lys på scenariedidaktik.

Ny bog: Danskdidaktisk opslagsbog

28. april 2022

Med Danskdidaktisk opslagsbog får dansklæreren en værktøjskasse med 66 klassiske og moderne begreber. Bogen udfolder begrebernes teoretiske baggrund, deres betydning i praksis og deres bidrag til professionel analyse, forberedelse og evaluering af undervisningen. Dansklæreren og den lærerstuderende kan få indblik i begreber, teori og praksis gennem bogens opslag.

Webinar: IT-integration i et skoleudviklingsperspektiv

27. januar 2022

Se eller gense webinaret ‘Imens vi venter på Bett 2022’ med inspiration, idéer, vidensdeling og paneldebat med deltagelse af Thomas Kjærgaard fra Læremiddel.dk. Webinaret er gratis tilgængeligt og er en mini-udgave af Bett-konferencen 2022, der løber af stablen i London i marts.

Læremiddeltjek er tilbage

25. januar 2022

Du kan nu hente Læremiddeltjek som en interaktiv pdf, hvor du kan lave dit eget læremiddeltjek, mens modellen til vurdering og sammenligning af læremidler er i gang med at blive nyudviklet.

Årsberetning 2021: Året der gik

4. januar 2022

I årsberetningen ser vi tilbage på de mange aktiviteter, der har været i 2021 i Læremiddel.dk. Vi tager blandt andet et kig på projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer samt de projekter og tiltag som har fyldt i løbet af året, nye projekter og tidsskriftet Learning Tech.

It i skolen under coronapandemien

3. november 2021

I denne uge udkommer rapporten “It i skolen under coronapandemien”, som præsenterer de danske resultater af dette års ICILS-undersøgelse. Stig Toke Gissel og Morten Pettersson fra Læremiddel.dk har bidraget til rapporten, og det særlige ved undersøgelsen i år er, at den fremskriver viden om, hvordan læreres holdninger til og brug af it i undervisningen har ændret sig under coronapandemien

Status på projekt om Lærervejledningen: Design, brug og virkning

2. september 2021

I denne artikel får du en status på det igangværende projekt om Lærervejledningen. Stig Toke Gissel giver bl.a. sit bud på, hvordan den fremtidige lærervejledning kan designes. Derudover fortæller han om de fund, forskerne har gjort sig undervejs og forklarer om hvorfor projektet er vigtigt netop nu.

NY BOG: Gruppearbejde

10. august 2021

Gruppearbejde er en værktøjsbog til lærere, lærerstuderende og undervisere med fokus på at forbedre gruppearbejde. Bogen indeholder konkret materiale til, hvordan grupper kan “spille hinanden gode”.

Ny kortlægning om læreres digitale hverdag

9. juli 2021

En ny undersøgelse foretaget blandt lærere i folkeskolen af Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring har kortlagt læreres digitale hverdag og viser bl.a. at en stor del af lærerne har en velfungerende digital hverdag – dog med plads til forbedring.

NY BOG: Undersøg litteraturen

17. juni 2021

I denne uge udkommer antologien Undersøg litteraturen – engagerende undervisning i æstetiske tekster. Antologien præsenterer grundlaget og principperne for en undersøgende didaktik, der engagerer eleverne i danskfagets vidt forskellige teksttyper, og henvender sig til undervisere og studerende på læreruddannelsen, læsevejledere og dansklærere i grundskole og ungdomsuddannelser.

Ny teknologi på vej frem: Adaptive læremidler i skolen

16. juni 2021

Forskerne bag Læremiddel.dk har udarbejdet en pixi, som skal være en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere, der gerne vil arbejde med adaptive læremidler i skolen. Pixien giver et overblik over det interventions- og følgeforskningsprojekt omkring adaptive læremidler, der netop er afsluttet. 

Nyt projekt om adaptive læremidler i matematikundervisningen

10. juni 2021

Projektet om adaptive læremidler undersøger, hvilken rolle et adaptivt læremiddel kan spille i matematikundervisningen, hvordan læremidlet virker, samt hvordan lærere og elever bruger det. Det adaptive læremiddel Rhapsode LEARNER er blevet stillet til rådighed for lærerne i henholdsvis 4. og 9. klasse med formålet at integrere det i undervisningen.

Ny bog: Digital projektdidaktik

31. marts 2021

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

"Kunsten at læse" kåret som en af 2020's vigtigste pædagogiske fagbøger

24. februar 2021

Kunsten at læse er udpeget af Folkeskolen.dk som værende en af de vigtigste pædagogiske udgivelser sidste år. For “i denne bog er alt anderledes. Sproget er fantasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer til undervisning i litteratur”.

Ny undersøgelse af undervisning under corona

8. februar 2021

En ny rapport, som handler om den undervisning, der blev etableret på videregående uddannelser under corona-nedlukningen i foråret 2020, er netop blevet offentliggjort.

Beretning om året der gik: 2020

21. januar 2021

I årsberetningen ser vi tilbage på de mange aktiviteter, der har været i 2020 i Læremiddel.dk. Vi tager blandt andet et kig på reorganiseringen af det nye Læremiddel.dk 2.0., de projekter og tiltag som har fyldt i løbet af året, nye projekter og tidsskriftet Learning Tech.

Tilbage til teksten

12. januar 2021

I dag udkommer bogen “Tilbage til teksten” med en ny litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

26. november 2020

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Ny bog: Læreren som autoritet

19. august 2020

Det er en udbredt forestilling, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever, og lærere, der ikke har den fornødne autoritet, til at får ro på klassen. Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling og undersøger nærmere, hvorfra lærere idag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19

26. juni 2020

I juni har 93.000 studerende og 7000 undervisere landet over modtaget et spørgeskema i henholdsvis deres mail-indbakke og e-boks. Spørgeskemaerne er første led i en større undersøgelse af undervisere og studerendes erfaringer og oplevelser med online undervisning under COVID-19, som 10 uddannelsesinstitutioner er gået sammen om i et 1-årigt projekt.

Forskerne om adaptive læremidler

23. juni 2020

I Læremiddel.dk har vi i det forløbne skoleår kørt et interventionsprojekt, som har haft til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER. Projektet har vi kaldt Adaptive læremidler.

Didaktisk opslagsbog: 52 begreber til lærerens undervisning

26. maj 2020

I denne didaktiske opslagsbog kan du hurtigt få et overblik over 52 centrale didaktiske begreber med dertilhørende krydshenvisninger. Bogen leverer begreber til at analysere undervisning med, og hvert opslag peger på handlemuligheder.

Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

12. maj 2020

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

Digitalelæreplaner.dk: Danmarks læreplansportal

30. marts 2020

På Digitalelæreplaner.dk kan du tilgå læreplaner for alle folkeskolens fag. Hjemmesiden samler og præsenterer danske læreplaner og skolelovgivning i et historisk perspektiv. Digitalelæreplaner.dk indeholder skolelovgivning siden 1899, samt læreplaner for både ordinære fag, valgfag, timeløse fag og almene vejledninger siden 1960. Der er mulighed for at fremsøge, læse og sammenligne på tværs af fag, love og årstal.

Når æstetik og håndværk sætter spor i erkendelsen

21. februar 2020

I projektet Kulturens Laboratorium er omdrejningspunktet æstetik i undervisning. I et samspil mellem lærerstuderende og kunstnere skal forskellige forløb inspirere og udfordre skoleelevers færdigheder. Resultatet findes i et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til elever under besøg på kulturinstitutioner.

Undersøgende litteraturundervisning: En ny tilgang til at støtte elevers undersøgelse af æstetiske tekster

17. februar 2020

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en folder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undervisning i litteratur og andre æstetiske tekster, samt hvordan man får adgang til nye undervisningsforløb, hvor eleverne skal undersøge tekster.

Et tilbageblik på året der gik

3. februar 2020

I årsberetningen ser vi tilbage på de mange aktiviteter, der har været i 2019 i Læremiddel.dk. Vi tager blandt andet et kig på de projekter og tiltag som har fyldt i løbet af året, tidsskriftet Learning Tech, nye projekter og udvidelsen af det nye Læremiddel.dk 2.0.

UDVIDELSE: Visionært samarbejde mellem fire professionshøjskoler skaber visioner

30. januar 2020

Læremiddel.dk er blevet udvidet, som et led i en reorganisering, og sker i et visionært samarbejde mellem fire professionshøjskoler. Dette samarbejde skal sætte fuld fart på at skabe og formidle forskning og viden om læremidler. Udvidelsen rummer nu også Professionshøjskolen UCN, som derved vil udgøre den fjerde partner i Læremiddel.dk sammen med Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

NY RAPPORT: KiDM skaber resultater i klasseværelset

15. januar 2020

Med undersøgende undervisning opnår eleverne en styrket litterær fortolkningskompetence, og i matematik forstår eleverne begreberne bedre og får flere og bedre dialoger om matematiske problemstillinger. Det er resultatet af undersøgelsen, Kvalitet i Dansk og Matematik, som har fundet sted i 172 klasser i en treårig forsøgsperiode.

Nyt: Webinarer om undersøgende undervisning

28. august 2019

Til alle lærere og lærerstuderende: To nye webinarer om undersøgende undervisning i matematik og dansk i folkeskolen. Det er gratis at deltage.

Ny læseplan i dansk er skrevet i enighed

26. august 2019

Det er en smule usædvanligt, men skrivegruppen bag den nye læseplan i dansk kan faktisk med stolthed sige, at den er skrevet i enighed. Ikke uden diskussioner og dialoger og ikke uden gentagne omskrivninger. Men det er den kun blevet bedre af, fortæller Stig Toke Gissel, ph.d. og daglig leder af Læremiddel.dk og skriveansvarlig for den nye læseplan.

Få adgang til undersøgende undervisningsforløb

27. juni 2019

I 3 år har vi været med til at udvikle, afprøve og teste undersøgende undervisning i dansk og matematik i projektet Kvalitet i Dansk og Matematik.

Stine Reinholdt Hansen nomineret til Klods Hans Prisen 2019 for sin store indsats på læseområdet

16. april 2019

Nomineringen af Stine Reinholdt Hansen sker i høj grad på baggrund af de to store læsevaneundersøgelser, som hun står bag. Med den seneste undersøgelse i 2017, ”En generation af stærke læsere – greb til læselyst” ville Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National Videncenter for Læsning sætte fokus på børns læselyst.

Ny hjemmeside om teknologiforsøget i folkeskolen er netop lanceret

26. marts 2019

I forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er en ny hjemmeside netop gået i luften. Her kan forsøgsskoler og andre interesserede i fagligheden klogere på forsøget.

Ny antologi om pædagogiske tænkere

25. marts 2019

I forbindelse med UCSYDs konference “Empirisk dannelsesforskning” udgives antologien “Pædagogiske tænkere – Bidrag til empirisk dannelsesforskning”. Antologien indeholder 14 kapitler, der hver beskriver, hvordan en række af de store pædagogiske tænkere som fx Grundtvig, Luhmann, Biesta, Klafki osv., der har betydet rigtigt meget for vores forståelse af pædagogik, har forholdt sig til empiri.

Call for Papers til Tidsskriftet Studier i Læreruddannelse- & Profession

5. februar 2019

Tidsskriftet Studier i Læreruddannelse- & Profession: Call for Papers – forår 2019. Emnet er teknologiforståelse i fag og som fag – i læreruddannelse og skole.

Nyt samarbejde om didaktiske designprocesser i robotundervisning

21. januar 2019

Læremiddel.dk har indgået et samarbejde med en lokal virksomhed inden for robotteknologi, KUBO Robotics i Odense. Sammen med robotvirksomheden skal Læremiddel.dks forskere gennem en periode på to år kvalificere læring med robotter til de yngste og samtidig udvikle og afprøve læremidler, som passer til en dansk skolekontekst.

Læremiddel.dk er med i Kulturministerens nye Bogpanel

10. december 2018

Kulturministeren har udpeget Læremiddel.dk’s Stine Reinholdt Hansen som medlem af det nye Bogpanel, som skal have øget fokus på børn, læsevaner og digitalisering.

Call for papers for Learning Tech #7

23. oktober 2018

The focus in Learning Tech 7 is “The future of reading in a school context”.

Nyt call for papers til Learning Tech #7

12. oktober 2018

Hvad skal vi med læsning i skolen? Dette er temaet for Learning Tech 7, som er planlagt til at udkomme i efteråret 2019.

Videostudier skal kortlægge kvalitet og udvikle læreruddannelsen

11. oktober 2018

QUINT – et nyt nordisk Centre of Excellence skal de næste fem år forske parallelt i undervisningskvalitet i alle Nordens lande. Thomas Illum Hansen, forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, står i spidsen for forsknings-temaet Videobaseret læreruddannelse.

Nytænkning skal trække flere til erhvervsuddannelserne

24. september 2018

IBO-Modellen er titlen på en ny bog, der beskriver en ny udviklet projektmodel til grundskolernes arbejde med karrierelæring, vejledning og brobygning til ungdomsuddannelserne.

Læremiddel.dk med i treårigt forsøg om teknologiforståelse

21. august 2018

Læremiddel.dk skal sammen med Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College og Rambøll Management Consulting være med til at udvikle og drive det treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Ny bog: Ind i smagsoplevelsen

29. juni 2018

“Ind i smagsoplevelsen” er en lærebog til læreruddannelsen om, hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Den er udgivet af Smag for Livet Forlag, er en del af skriftserien SMAG og kan downloades gratis på Smag for Livets hjemmeside.

It virker! Virker it?

22. juni 2018

Den 25. oktober inviterer Læremiddel.dk til konference, hvor overskriften lyder: It virker! Virker it? Temaet er koblingen mellem teknologi og skole og virkningen af den digitale teknologi. Konferencen henvender sig til alle med interesse i it og pædagogiske spørgsmål, herunder lærere, læreruddannere, pædagogiske konsulenter, CFU-konsulenter, ansatte ved forlag og ministerier med relation til undervisning og it.

Skaber kommunale indkøbsaftaler discount-skole?

22. juni 2018

Lærere raser og ministeren udtrykker bekymring i forhold til kommunale indkøbsaftaler af digitale læremidler hos forlagene. Er stigningen af indkøb udtryk for et marked i sprudlende vækst eller er det nærmere blevet et uheldigt monopol, der afskærer lærerne selv fra medindflydelse?

Fem greb til læselyst

6. juni 2018

Fem greb til læselyst er en ny lille publikation, der i form af en miniplakat – lige til at hænge op – samler fem gode greb til, hvordan du som fagperson og formidler kan styrke læselysten hos børn på mellemtrinnet, og hvordan kan folkebiblioteket kan nå bredere ud til børn, forældre og lærere i skolen.

Rune Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling

29. maj 2018

Hvor langt kan vi komme med kompetenceorienteret matematikundervisning? Den 28. maj forsvarede Rune Hansen på fornemste vis sin ph.d.-afhandling med titlen ”Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning”, hvor han har undersøgt, hvilke potentialer og barrierer der ligger i matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i matematikundervisningen.

Dannet til digitalisering?

15. maj 2018

Nyt nummer af tidsskriftet Unge pædagoger med temaet Dannet til digitalisering er netop udkommet. Thomas Illum Hansen har bidraget med en artikel om dannelse, digitalisering og dataficering.

Ny håndbog samler den nyeste læremiddelforskning

14. maj 2018

Ny håndbog fra Georg Eckert Instituttet samler den nyeste læremiddelforskning. Thomas Illum Hansen fra Læremiddel.dk er bidragyder med et kapitel om brugen af læremidler.

Ny rapport kritiserer tidligere læremiddelundersøgelse

8. maj 2018

I dag udgiver Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning en ny rapport, som udgør et bud på, hvordan en kategorisering af digitale læremidler med fokus på deres didaktiske potentiale skal gennemføres.

Der bor to piger i en dejlig have

12. april 2018

Sådan indleder Cecilie Eken sin billedbog, Mørkebarnet, som biblioteket i Kolding lige nu har opbygget en interaktiv udstilling over. Udstillingen er blot én af 10 på biblioteker i hele landet og er et led i formidlingsprojektet, Fang fortællingen, som skal skabe mere læselyst og -fordybelse hos børn.

To nye rapporter om børns læse- og medievaner

16. marts 2018

Læremiddel.dk har spillet en central rolle i de to seneste rapporter om børns læse- og medievaner i Danmark. Det er sket i forbindelse med projektet Greb til læselyst, som netop er blevet afrundet på en stor konference om læsning og dannelse på Halmtorvet 9 i København.

Den samlede rapport om børns læsevaner udkommer i dag

28. februar 2018

I dag afsluttes projektet Greb til læselyst med en stor konference i DGI-byen, hvor bl.a. undervisningsminister Merete Riisager deltager. I den anledning offentliggøres en samlet rapport for både den kvantitative og den kvalitative undersøgelse af børns læsevaner.

Call for papers: Learning Tech #4

21. februar 2018

The theme for Learning Tech 4 is multimodality.

Nyt call for papers til Learning Tech 4

31. januar 2018

Temaet for Learning Tech er denne gang multimodalitet.

Keld Skovmand forsvarer sin ph.d.-afhandling

29. januar 2018

Keld Skovmand kan nu kalde sig ph.d. efter en veloverstået forsvarshandling, hvor han problematiserer den danske skolereform.

Nyt forskningsnetværk om Uddannelse 4.0

24. januar 2018

Læremiddel.dk starter et nyt forskningsnetværk om Uddannelse 4.0 med en konference og et netværksmøde den 28. februar 2018, hvor alle er velkomne, og hvor der som afslutning vil blive etableret et forskernetværk.

KiDM-projektet søger folkeskoler

18. januar 2018

KiDM-projektet, som står for Kvalitet i dansk og matematik, søger folkeskoler til tredje og sidste forsøgsrunde. Projektet vil med en undersøgende tilgang til undervisning skabe et kvalitativt bidrag til elevernes læring i dansk og matematik. Der vil blive trukket lod blandt alle interesserede skoler.

Fag med smag - ny gratis læringsapp til skolelærere

5. januar 2018

Fag med Smag er en ny læringsapp med fokus på smag, som indeholder komplette undervisningsaktiviteter til flere af folkeskolens fag. App’en er udviklet til lærere og kan hentes gratis til tablets i app stores.

Ny arbejdsgruppe skal rådgive om læringsplatformene

5. december 2017

Merete Riisager har nedsat en ny rådgivningsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan reduktionen af bindende fælles mål kan udmøntes på de digitale læringsplatforme, som skolerne skal bruge.

Digitalt projektarbejde i de frie skoler

1. december 2017

Digitalt projektarbejde i de frie skoler – et nyt bud på undersøgende undervisning og lærersamarbejde. Heldagskonference den 15. marts 2018.

KiDM: Forundersøgelse er på emu.dk

27. november 2017

Forundersøgelserne til KiDM-projektet – Kvalitet i Dansk og Matematik er nu formidlet i lettilgængelige vidensnotater, hvor alle interesserede kan læse om forundersøgelsens hovedpointer, metoder og konkrete tiltag.

Læringsspil til vikarer vinder idékonkurrence

20. november 2017

Martin Kongshave, Mikkel Munk Ejlersen og Maria Thiemer fra Læreruddannelsen på Fyn vandt torsdag idékonkurrencen ved Danish Entrepreneurship Awards.

Selskabet for Børnelitteratur holder Statusseminar

14. november 2017

I 2018 vil Selskabet for Børnelitteratur igen afholde Statusseminar, hvor der formidles tendenser i børne- og ungdomslitteratur for 2017.

Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand i ny rådgivningsgruppe

27. oktober 2017

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en rådgivningsgruppe med viden og erfaring fra folkeskolen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan løsne bindingerne i Fælles Mål. Målet er, at lærere og skoler får større frihed til at tilrettelægge undervisningen.

Første call til Designs for Learning i Bergen

2. oktober 2017

Den sjette internationale Design for Learning-konference løber af stablen den 23.-25. maj 2018 på Universitetet i Bergen.

Ny stor undersøgelse af børn og unges læsevaner

19. september 2017

Læremiddel.dk har foretaget den hidtil største undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i Danmark. Den viser, at der bliver læst færre bøger på børneværelserne, og at det er pigerne, der står for den største tilbagegang.

Learning Tech 3 er udkommet

29. juni 2017

I tredje nummer af Learning Tech har vi sat fokus på spil, digitale læremidler og undervisning med et særligt fokus på udvikling af lærernes kompetencer.

Stor omtale af KiDM i Jyllands-Posten

1. maj 2017

Den 23. april var der i Jyllands-Postens store uddannelsestillæg en omtale af projektet KiDM – Kvalitet i Dansk og Matematik. Avisen havde besøgt en af skolerne, som deltager i projektets første pilotfase.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.