Konferenceprogram

Kl. 9.00 – 9.30                               

Indskrivning og kaffe 

Kl. 9.30 – 9.40

Velkomst
v/Jens Jørgen Hansen og Hildegunn Johannesen, University College Syddanmark.

 

Kl. 9.40 – 10.25

                        

Børn, unge og fremtidens biblioteksrum
v/Casper Hvenegaard Rasmussen, lektor ved Danmarks biblioteksskole.
I rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008) konkluderes det, at morgendagens børnebibliotek skal være et værested, et lærested og et værksted. Oplægget vil indkredse, hvilke krav disse funktioner stiller til biblioteksrummet. Ligesom der vil blive givet eksempler på rum, både i og uden for biblioteket, som understøtter ophold, læring og aktiviteter.

 

kl. 10.25 – 11.10

Anmeldelser og læremiddeltjek som formidling
v/Thorkild Thejsen, chefredaktør 1987 -2010, nu seniormedarbejder ved Folkeskolen. Lærer, journalist, exam.pæd. og PD i skoleudvikling.
Fagbladet Folkeskolen anmelder hvert år næsten 1000 læremidler og er – sammen med Læremiddel.dk – nu begyndt at bringe beskrivelser og sammenlignende læremiddeltjek på læremiddeltjek.dk. Hvad vil vi, hvad gør vi og hvad er vores erfaringer?  

 

Kl. 11.10-11.25

Pause

 

Kl. 11.25-12.20

Læremiddelforfatterens formidling
v/Anna K. Skyggebjerg, lærebogsforfatter og lektor ved DPU, Aarhus Universitet.
Oplægget vil blande forskerens og forfatterens perspektiv på det litteraturpædagogiske undervisningsmateriale til grundskolen og tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvorfor er det litteraturpædagogiske læremiddel (stadig) relevant? Hvad kan et læremiddel tilbyde lærere og elever? Hvilke faktorer, valg og prioriteringer er styrende for produktionen af litteraturpædagogiske læremidler?

 

Kl. 12.20 – 13.15                            

Frokost

Kl. 13.15 – 13.30

Læremiddelformidling – en introduktion
v/Jens Jørgen Hansen, University College Syddanmark.
Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres og vurderes, hvad er gode læremidler, hvordan skal lærere og elever bruge læremidler, og hvordan skal vi formidle og vejlede om læremidler? Det er nogle af de spørgsmål og udfordringer, som ligger i begrebet læremiddelformidling.

 

Kl. 13.30 – 14.00                                        

DidaktiskFormidlingsDesign – formidling til hjerne og hjerte
v/Carl Erik Christensen, konsulent og Hildegunn Johannesen, University College Syddanmark.
En reol er en reol, og en bog er en bog – og sådan har det været i århundreder. Men hvordan imødekommes de ændrede teknologiske og kommunikationsmæssige muligheder og krav til udstillinger og formidlingsvirksomhed? Hvordan gøres biblioteksrummet til et pædagogisk aktiv i formidlingsvirksomhed? Oplægget vil præsentere tankerne bag udviklingen af et DIDAKTISKFORMIDLINGSDESIGN, som på sigt kan være med til at kvalificere udstilling og formidlingsvirksomheden på Centre for Undervisningsmidler, i pædagogiske centre, skolebiblioteker og hos andre, der arbejder med formidling af læringsressourcer. Der vil blive givet eksempler på afprøvning af DFD i praksis og eksempler på formidlingszoners betydning for opbygningen af en udstilling.

 

Kl. 14.00 – 14.30

IT uden benspænd!
v/Niels Lyhne, University College Lillebælt.
Trods massive investeringer viser flere undersøgelser, at brugen af it i skolen vanskeliggøres af manglende udstyr, uhensigtsmæssig organisering og utilstrækkelige it-didaktiske kompetencer. Sådan behøver det ikke at være. Erfaringerne fra projektet “It uden benspænd” viser, at it i skolen kan formidles og implementeres effektivt, når der satses på netbooks og cloudprogrammer, og når formidlingen foregår praksisnært direkte henvendt til eleverne i samarbejde med skolebibliotek og lærere.

 

Kl. 14.30 – 14.45

Kaffepause

 

Kl. 14.45 – 15.15

Computerspil i danskundervisningen – hvordan?
v/Elsebeth Sørensen, University College Sjælland.
Vi har i folkeskolens litteraturundervisning inddraget klassiske, kunstneriske udtryksformer som billedkunst og film. Spørgsmålet er, hvorfor computerspillet ikke medtænkes som en anden udtryksform i højere grad end tilfældet er, når der her er tale om et felt, der har været genstand for forskning i årtier, og når det er en udtryksform, der optager mange børn – og for øvrigt også unge og voksne i dag. Vi skal som Center for Undervisningsmidler forholde os til computerspil som et læremiddel. Hvordan kan vi håndtere og formidle brugen af dette læremiddel?

 

Kl. 15.15 – 16.00

Didaktiske design af læremidler og kundskabspraksis
v/Staffan Selander, Professor i didaktik, Stockholms Universitet.
Et designteoretisk perspektiv på læring har i de sidste fem år etableret sig i Sverige og Danmark. Didaktisk design handler om, hvordan ressourcer skabes til og anvendes i læring. Dette dobbelte perspektiv omfatter således både sociale aktiviteter og relationer, samt udformningen af og udnyttelsen af forskellige former for multimodale ressourcer. Eftersom kommunikationsmønsteret i samfundet ændrer sig, er det af betydning, at også skolen reflekterer over og tager stilling til, hvad det betyder for skabelse og anvendelse af digitale såvel som trykte læremidler.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.