Program

Fra kl. 9.00:                 
Ankomst, registrering, kaffe
og rundstykker, networking

Kl. 09.30 – 09.45:          
Velkomst, programpræsentation

Kl. 09.45 – 10.15:         
Øget anvendelse af it i folkeskolen–udmøntning af puljen til digitale læremidler

v. Caroline Lillelund Lindved, chefkonsulent, Ministeriet for børn og
undervisning
Hør om retningslinjerne for at få støtte fra puljen til digitale læremidler og få et indblik
i arbejdet med den kommende udmøntning af de øvrige initiativer i regeringens og kommunernes indsats for at skabe en bedreog fagligt stærkere folkeskole gennem øget anvendelse af it i undervisningen

kl. 10.15 – 11.00:         
iPad, indhold & læring – en 1:1 relation
v. repræsentanter for Apple Europa

Integration af IT i undervisningen stiller særlige krav til de didaktiske, tekniske og faglige kompetencer. iPad har gjort sit indtog i skolerne, både i Danmark og resten af verden. Hvordan lykkes lærere og elever med den nye teknologi?
“den personlige mobilitet” er i fokus.
 Der vil blive vist eksempler på, hvordan skoler og undervisere ved hjælp af Apple’s løsninger har mulighed for at gentænke og redefinere undervisningen.
Perspektivet “Eleven som producent” understøttes, ligesom de nye teknologiske muligheder åbner op for en ny verden af undervisningsmidler:

“iTunes U” og “iBooks Author” giver undervisere og institutioner nye muligheder for at skabe og distribuere egne undervisningsressourcer.

OBS! Oplægget er på engelsk

kl. 11.00 – 11.15:         
Frugt og vand pause

kl. 11.15 – 12.15:         
Evaluering af digitale læremidler

v. Thomas Illum Hansen, videncenterleder, Læremiddel.dk/UC Lillebælt
Der er store forventninger til digitale læremidlers betydning for mere og bedre it i uddannelsessystemet. Investering i digitale læremidler er således en central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det har skærpet behovet for evaluering af digitale læremidler. Hvilke digitale læremidler findes der? Hvordan virker de? For hvem? Og under hvilke omstændigheder? Thomas Illum Hansen præsenterer et bud på, hvordan man kan evaluere digitale læremidler og sætte fokus på deres muligheder og begrænsninger.

kl. 12.15 – 13.00:         
Frokost

kl. 13.00 – 14.00:         
Leg og Læring med medier – før og i skolen

v. Stine Liv Johansen, medieforsker, Aarhus Universitet, DPU                              

Fra en ganske tidlig alder har mange børn adgang til og bruger elektroniske medier. De seneste år har især iPads og iPhones vundet indpas som lege- og læringsredskaber til børn – også længe før skolealderen. Men hvilken rolle spiller medierne faktisk i børns liv? Stjæler medierne barndommen? Hvad er det for en form for læring, der er nødvendig at tilegne sig før skolestart? Og hvad med de børn, der ikke kommer fra et hjem med iPad?
 

Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet, har gennem mange år forsket i børns mediebrug og er blandt andet forfatter til afhandlingen ‘Seere i bleer – små børns møde med medier’. Pt. deltager hun i et forskningsprojekt om legens medialisering og vil i sit oplæg trække på resultater herfra. Blandt andet vil hun fortælle om en igangværende undersøgelse af iPad’en som legetøj og trække tråde til mere overordnede diskussioner af leg, læring, medier, teknologi og medialisering.                       

kl. 14.00 – 15.00:         
Uddannelsespolitiske visioner
v. Christine Antorini
Minister, Ministeriet for Børn og Undervisning
                         

Fra vision til virkelighed?
Paneldebat med udgangspunkt i udfordringen med at gøre visionerne til virkelighed.

Paneldeltagere:
Jeppe Bundsgaard, læremiddelforsker, DPU /Aarhus Universitet
Anders Balle, formand. Danmarks Skolelederforening
Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
Ebbe Dam Nielsen, forlagsdirektør, Alinea Egmont
Erik Knudsen, rektor, UC Lillebælt, formand for Professionshøjskolernes rektorkollegie

Kl. 15.00 – 15.20:         
Kaffepause

Kl. 15.20 – 15.50:         
Hvad blev vi klogere på?
Respons på konferencens oplæg

v. Karsten Gynther, videncenterleder, UC Sjælland, medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk


Kl. 15.50:                    
Tak for i dag.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.