Didaktisk design i digitalt miljø

Lærernes vilkår forandres. Den skole, som blev skabt i industrisamfundet, var autoritær, læreplanerne var detajlerede og skulle følges strikt. I dagens informations- og velfærdssamfund er den tidligere skoles ekskludering erstattet af inklusion. Vi har fået i alsidig skole, der bl.a. skal forholde sig til emner som etnicitet, religion, klasse, køn. Både lærere og elever har fået en mere aktiv rolle i at forme forudsætningerne for læring.

Bogen Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande sætter fokus på designperspektivet og den formende proces, som både lærere og elever er omfattet af. Professor Staffan Selander og fil. dr Eva Svärdemo-Åberg – begge fra Institutionen för didaktik och pedagogisk arbete, Stokholms universitet – udgør redaktionen bag bogen.

Didaktisk design i digitalt miljö er opdelt i tre:

  • I første del udvikles det teoretiske grundlag for analyse af læring ud fra et designteoretisk, multimodalt perspektiv.
  • Bogens anden del rummer eksempler på læring i digitale klasserum, hvordan lærere og elever anvender medier og semiotiske ressoucer i forskellige læringssituationer, og hvordan digitale tekster og billeder anvendes med henblik på at forme en egen forståelse.
  • Bogens afsluttende del behandler spilmiljøer som læringsmiljøer.

Bogen er omtalt i Högskolenytt pedagogik nr. 3, vinter 08/09.

Didaktisk design i digital miljö: Staffan Selander og Eva Svärdemo-Åberg (red)

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.