Digitale læremidler skal fremme elevernes læring

Ny undersøgelse fra KL peger på, hvad der skal til, for at it-understøttet undervisning og læring bidrager til at løfte kvaliteten i folkeskolen. 

Mange kommuner og skoler er i fuld gang med at gøre sig erfaringer med, hvordan brug af digitale læremidler bedst fremmer elevernes læring. For at hjælpe kommunerne med at udarbejde en strategi for deres udvikling af et digitalt læringsmiljø i folkeskolen, har KL fået gennemført en undersøgelse af status blandt kommuner og skoler, der allerede har gjort sig mange erfaringer med digitale læremidler.

Disse erfaringer er suppleret med overvejelser blandt forskere – herunder fra Læremiddel.dk – og læremiddelproducenter. Undersøgelsen viser bl.a., at følgende er vigtigt, når brug af digitale læremidler skal støtte alle elevers læring:

  • Teknikken, dvs. netforbindelse og teknisk support, skal fungere
  • De digitale læremidler skal være tilgængelige på alle tidspunkter og fra alle tekniske platforme, så elever og forældre fx også har adgang til dem derhjemme.
  • De digitale læremidler skal give mulighed for at differentiere undervisningen og arbejde på tværs af fag Digitale læremidler skal være meget fleksible.
  • Lærerne skal kunne sammensætte undervisningsforløb, som de enkelte elever kan arbejde med på forskellig vis. Noget er fx fælles stof for hele elevgruppen, mens andet er målrettet enkelte elever i forhold til deres udfordringer
  • Skoleledelsen skal spille en tydelig rolle i implementeringen af skolens digitale læringsmiljø
  • Lærernes videndeling om brug af digitale læremidler skal foregå tæt på praksis, fx i mindre faglige netværk.

LÆS HELE RAPPORTEN HER.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.