50 millioner kroner uddeles til digitale læremidler i folkeskolen i 2012

 Regeringen og KL er klar til at sætte gang i kommunernes indkøb af digitale læremidler i folkeskolen i 2012. Satsningen skal styrke anvendelsen af it i folkeskolen.

Fra juli 2012 bliver det muligt for kommuner og skoler at få tilskud til at købe digitale læremidler til folkeskolen. Det kan eksempelvis være til online lektiehjælp i matematik og til interaktive animationer, der kan bruges til at anskueliggøre naturvidenskabelige forløb, som ellers er vanskelige at illustrere.

Regeringen har i perioden 2012-2015 afsat i alt 500 millioner kroner til at styrke it i folkeskolen. Regeringen er i samarbejde med KL klar med en model for, hvordan pengene skal fordeles i 2012. I 2012 udmøntes op til 50 mio. kr. fra puljen med fokus på digitale læremidler i fagene dansk, matematik, naturfag og engelsk. Dertil kommer, at kommunerne, for at få tilskud, skal medfinansiere et tilsvarende beløb.

De 50 mio. kr. fordeles uden ansøgning med en trækningsret til hver af landets kommuner på baggrund af antallet af elever i kommunens folkeskoler. I juni offentliggøres en nærmere vejledning på ministeriets hjemmeside rettet mod kommuner og producenter af digitale læremidler.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini glæder sig over, at initiativerne, som skal styrke anvendelse af it i folkeskolen, nu omsættes til praksis ude på skolerne.

“Vi skal sørge for, at der bliver udviklet flere digitale læremidler i en høj kvalitet til folkeskolen. De nye læremidler skal være med til at skabe en ny undervisningskultur, hvor pædagogisk it og nye læringsformer bliver styrket og i langt højere grad integreres i de enkelte fag. It spiller en vigtig rolle i regeringens ønske om at skabe en fagligt stærk folkeskole for alle elever” siger Christine Antorini.

Der igangsættes en løbende evaluering af, hvordan de nye digitale læremidler i undervisningen har virket. Målet er at opnå øget viden om faglige, pædagogiske og ressourcefrigørende effekter.

Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, ser med udmøntningen af puljen mulighed for at præge udviklingen af markedet for digitale læremidler. En KL-undersøgelse fra maj 2012 har netop vist, at kommuner og skoler mener, at træningsprogrammer aktuelt udgør for stor en del af de digitale læringspro-grammer. “De digitale læremidler skal understøtte nye læringsmiljøer i folkeskolen. Der er brug for langt mere fleksible indkøb af læremidler end i dag. Vi ønsker fx at kunne købe mindre dele af et læringsprogram, som vi kender dette fra musikmarkedet i dag, hvor vi køber enkelte numre frem for hele albums,” siger Jane Findahl.

Baggrund

Regeringen har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012 til 2015 til øget anvendelse af it i folkeskolen. Indsatsen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2012-2012.

På folkeskoleområdet er målet, at:

  • Støtte til indkøb af digitale læremidler
  • Alle elever har adgang til velfungerende it i undervisningen
  • Klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og læringsmål
  • Forskning i it-baserede læringsformer

Hovedparten af midlerne er afsat til at støtte kommunernes indkøb af digitale læremidler. Kommunerne har samtidigt forpligtet sig til at medfinansiere, hvad der mindst svarer til det statslige tilskud.

Der er nedsat en styregruppe pr. 1. januar 2012. Styregruppen består af Ministeriet for Børn og Undervisning (formand), KL og Finansministeriet.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.