EVA: Skolerne skal bruge it til at styrke elevernes læring i fagene

Billedet af den it-forskrækkede folkeskolelærer hører fortiden til. It er kommet ind i undervisningen i folkeskolen, og lærere oplever et positivt udbytte ved at bruge internettet og andre it-redskaber – blandt andet fordi det motiverer eleverne.

Den næste udfordring ligger dog klar. For brug af it i folkeskolen er ikke alene et mål i sig selv. It skal også være en faglig løftestang og højne kvaliteten i undervisningen. Men udfordringen i at bruge it bevidst som et fagdidaktisk redskab til at nå eleverne så de lærer mest muligt, har mange skoler og kommuner endnu ikke løst. Det viser en ny undersøgelse fra EVA.

Undersøgelsen har set på 11 skolers og kommuners erfaringer, dilemmaer og perspektiver i deres arbejde med it. Bl.a. hvordan skolerne og kommunerne anvender it pædagogisk og organisatorisk, og hvordan de vurderer udbyttet af it. En ekspertgruppe har vurderet erfaringerne og giver anbefalinger til hvordan skolerne i fremtiden anvender it.

Internet og interaktive tavler i brug

Undersøgelsen viser at når lærere i dag anvender it i undervisningen, sker det bl.a. via interaktive tavler, så elever og lærere sammen kan søge opdateret viden på internettet og løse opgaver der bliver illustreret af både ord, lyd og billeder. Lærere bruger forskellige programmer som kan træne elevernes færdigheder i fx grammatik og matematik på netop deres eget faglige niveau. Det at bruge it motiverer eleverne – de synes det er sjovere. Lærerne oplever også at eleverne føler sig mere sikre i deres mundtlige oplæg når de fx forbereder powerpoint-dias og støtter sig til præsentationsprogrammer.

Men mens lærerne sætter ord på de almenpædagogiske argumenter for at bruge it i undervisningen, fx at det motiverer elever, så står det sløjere til med de fagdidaktiske overvejelser. Meget få lærere overvejer nemlig hvordan it kan hjælpe eleverne til at lære at forstå en opgave og til at nå konkrete faglige mål; oftest ser lærerne it som noget ekstra snarere end som noget der er integreret i faget. Men it kan og skal spille en fagdidaktisk rolle. Fx som det sker på en skole hvor en lærer bruger den interaktive tavle i matematik-undervisningen i de yngste klasser, og her gør faget mere konkret og visuelt ved at eleverne kan lægge samme og trække fra ved at flytte kroner eller æbler på tavlen.

Skoleledelsen skal sætte it-didaktikken på dagsordenen

Skoleledelsen har den helt afgørende opgave i at sikre at it i praksis støtter elevernes faglige udbytte af undervisningen. Ofte har skolerne en it-strategi, men skal den indfris, er det vigtigt at skoleledelsen følger op på it-brugen i dagligdagen, fx ved at sætte tydelige mål for hvordan it kommer i spil sammen med lærerne, opmuntre lærere til at afprøve ideer, og sikre at de erfaringer som lærerne får, bliver kommunikeret til kolleger og brugt i andre sammenhænge og andre team.

Mange lærere savner nemlig praksisnær viden om hvordan de kan bruge it fagdidaktisk, og de efterspørger kompetenceudvikling som direkte integrerer it i undervisningen, og som er knyttet til skolens organisering, fx til lærernes fagteam.

Ledere og lærere på nogle af de deltagende skoler synes i øvrigt at de efterhånden er godt med når det gælder it-udstyr. Til gengæld oplever de problemer med at få it-udstyret til at virke – at det fungerer i dagligdagen, og det betyder i sidste ende at nogle lærere fravælger at bruge it i undervisningen. Ofte er ansvaret for den tekniske support og it-driften placeret i kommunen, og det er derfor kommunerne der i højere grad bør prioritere at it-udstyret fungerer så det ikke begrænser lærernes muligheder for at anvende it i undervisningen.

Hvis du vil vide mere 

Karsten Gynther, der til daglig er ansat i UC Sjælland og medlem af Læremiddel.dks ledelsesgruppe, har deltaget i undersøgelsens ekspertudvalg. Læs mere om undersøgelsen it i skolen her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.