Tekstbøger og analoge læremidler

 Videncentrets egne publikationer

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Jens Jørgen Hansen (2010). Akademisk Forlag.

Læs mere her.

At vurdere læremidler i dansk. Dorthe Carlsen & Jens Jørgen Hansen (2009). Dansklærerforeningen.

Læs mere her.

Publikationer

 

 Powerpoints

Litteratur om tekstbøger og analoge læremidler

 • Anjagán-Lester, Luis (2000): De Andra – afrikaner i svenska pedagogiske texter (1768-1965). Doktorafhandling v. Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Apple, Michael m.fl. (red.) (1991): The Politics of the textbook. Routledge.
 • Arnbak, Elisabeth (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces, Gyldendal.
 • Blumenreich, Megan og Siegel, Marjorie (2006): “Innocent Victims, Fighter Celle and White Uncles: A Discourse Analysis of Children’s Books about AIDS” in Children’s Litterature in Education, vol 37, nr. 1, s. 81-110.
 • Borstrøm, Ina, Dorthe Klint Petersen og Carsten Elbro (1999): Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse? En undersøgelse af læsebogens betydning for den første læseudvikling, Center for Læseforskning, Københavns Universitet.
 • Buchardt, Mette (2008): “Undervisningsmidlet som tekst i social praksis”, i: Andersen, P. Ø., Ellegaard, T. & Muschinsky, L. J. (eds.): Klassisk og moderne pædagogisk teori, København: Hans Reitzels Forlag.
 • Carlsen, Dorthe og Jens Jørgen Hansen: “At vurdere læremidler i dansk”, Dansklærerforeningen 2009.
 • Danbolt Gunnar (2001): Blikk for bilder Oslo: Abstrakt forlag
 • Falck-Ytter, Cecilie (1999): Læreboka – en lærer i samspill med den virkelige lærer, in: Johnsen, Egil Børre (red.). Lærebokkunnskap Innføring i sjanger og bruk, Tano Aschehoug.Hansen, Jens Jørgen: “Læremiddelvurdering i skolen”, Unge Pædagoger, nr. 3, 2009 
 • Horsley, Mike & Richard Walker (2005): Textbook Pedagogy: A Sociocultural Analysis in Mike Hornsley, Susanne V. Knudsen & Staffan Selander (Eds.): ‘Has Past Passed?’Textbooks and Educational Media for the 21st Century, HLS Förlag, Stockholm.
 • Horsley, Mike (2002): New Studies on the Classroom Use of Teaching and Learning Materials in Jaan Mikk, Veijo Meisalo, Hasso Kukemelk, Mike Horsley: Learning and Educational Media. The Third IARTEM Volume, University of Tartu.
 • Johansson, Monica (2006): Textbooks as instruments. Three teachers´way to organize their mathematics lessons. Nordisk matematikdidaktikk vol. 11, nr. 3.
 • Johnsen, Egil Børre, Svein Lorentzen, Staffan Selander og Peder Skyum-Nielsen (1998): Kundskabens tekster. Jagten på den gode lærebog, Akademisk Forlag.
 • Johnsen, Egil Børre (1993): Textbooks in the Kaleidoscope, www-bib.hove.no/tekster, nedtaget 07.09.2005
 • Johnsen, Egil Børre m.fl.(1998): Kundskabens tekster, Universitetsforlaget, Oslo
 • Johnsen, Eigel Børre (1999): Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk, Tano Aschehoug.
 • Johnsen, Egil Børre (Red.) (1999): Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk, Tano Aschehoug, Oslo
 • Johnsen, Egil Børre (2001): Textbooks in the Kaleidoscope, Høgskolen I Vestfold, Tønsberg
 • Juul, Henrik (2006): “Vurdering af undervisningsmaterialer”, i Buchardt, Mette (red.): Religionsdidaktik, København: Gyldendal.
 • Juul, Henrik (2007): “Lærebogsmaterialer: Indhold i læreplansteoretisk belysning, Kulturfag.dk.
 • Kalmus, Veronika (2004): What do pupils and textbooks do with each other?:Methodological problems of research on socialization through educational media. Journal of Curriculum Studies vol. 36, no. 4, s. 467 – 485.
 • Knain, Erik (1999): Naturfagets tause stemme – diskursanalyse av lærebøker for Natur- og Miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv.  Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Knudsen, Susanne V, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.) (2007): Tekst i Vekst. Novus, Oslo.
 • Kress, G & T. Van Leeuwen (1995): Reading Images: the grammar of visual design. London:Routledge
 • Mortensen, Finn Hauberg (2001): Lærebog 2000, Gymnasiepædagogik nr. 17, SDU.
 • Nerlov, Lise (2005): “Det skal fungere i praksis! Om udvikling af materialer til sprogundervisningen i grundskolen” in Sprogforum, nr. 35.
 • Nielsen, Vagn Oluf (2002): Hvad vil vi med historie i folkeskolen? Analyser af historie som dannelsesfag i læseplaner og historiebøger for folkeskolen, Danmarks Pædagogiske Universitet.
 • Olsen, Flemming B. (2005): Læremiddelevaluering. Rapport, UVM. Se rapporten her.
 • Olsen, Flemming B. (red.) (2007): Læremidler i en didaktisk sammenhæng, Gymnasiepædagogik nr. 59, SDU, Odense.
 • Schnack, Karsen (1995): Lærebøger som læseplaner i praksis?, in: Schnack, Karsten (red.): Læseplansstudier 2, Danmarks Lærerhøjskole.
 • Saugstad, Tone (1999): Kampagner og sundhedsundervisning – en undersøgelse af skolerettede kampagnematerialer i folkeskolens sundhedsundervisning, Forskningscenter for Miljø- og sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole.
 • Selander, Staffan (1988): Lärobokskunskap. Studenterlitteratur, Lund.
 • Selander, Staffan (1991): Pedagogic Text Analysis, in Marja-Liisa Julkunen, Staffan Selander and Mauri Åhlbereg: Research on Texts at School, Joensuu.
 • Selander, Staffen (1993): Pedagogiska texter som forskningsfält, Forskning om utbildning, 3/4 1993, Stockholm.
 • Selander, Staffan (1994): Pedagogiska texter och retorik, i Selander, Staffan og Boel Englund (red.): konsten att informera och övertyga. En antologi om pedagogik, text och retorik. HLS Förlag, Stockholm.
 • Selander, Staffan (1998): Lärobokskunnskap. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1984, Studenterlitteratur.
 • Selander, Staffan (1990): “Towards a Theory of Pedagogic Text Analysis”, Scandinavian Journal of Educational Research 34, 2.
 • Selander, Staffan (2005): Research on pedagogic texts, Læremiddelkonference, Syddansk Universitet 21/9 2005, Odense.
 • Selander, Staffan og Theo van Leeuwen (1999): Vad gör en text? I Säfström, Carl anders & Leif.
 • Skjelbred, Dagrun (2003): Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler, sluttrapport , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg.
 • Skjelbred, Dagrun (2005): Læremidler – et tema for kompetanseheving, Utdanning nr. 9, Oslo.
 • Skjeldbred, Dagrun, Trine Solstad & Bente Aamotsbakken (2003): Valg, vurdering og kvalitetsudvikling av lærebøker og andre læremidler, Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
 • Skjelbred, Dagrun, Trine Solstad og Bente Aamotsbakken (2005): Kartlegging av læremidler og Læremiddelpraksis, Høgskolen i Vestfold, Tønsberg.
 • Skyum-Nielsen, Peder (Red.) (1995): Text and quality, Scandinavian University Press, København
 • Torvatn, Anne Charlotte (2004): Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen: en studie av fire læreboktekster for ungdomstrinnet og sju elevers lesing av dem, Høgskolen i Hedmark.
 • Westbury, I. (1989): “The Role of Textbooks”, M. Eraut (red.): The International Encyclopedia of Educational Technology, Pergamon Press, Oxford.
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.