Nyt læremiddel om kunstig intelligens i skolen

19. februar 2024

I dette interview med Nathalie Damgaard Frisch, projektleder og journalist ved TjekDet, kan du læse om det nye læremiddel Kunstig intelligens i skolen. Med undervisningsmaterialet kan eleverne stille skarpt på, hvornår kunstig intelligens er en brugbar kilde – og hvornår det ikke er – med baggrund i en demokratisk samtale. Artiklen bringes på baggrund af en stor efterspørgsel på materiale om AI.

Kunstig intelligens er blevet en central og potentielt afgørende del af vores hverdag, også i skolen, hvor lærere er nødt til at tage stilling til, hvordan de arbejder med teknologien.

Faktatjekmediet TjekDet, der har til formål at faktatjekke påstande i den offentlige debat, samt korrigere og nuancere debatten efter behov, har på baggrund af en stor efterspørgsel udarbejdet læremidlet Kunstig intelligens i skolen med det formål at klæde lærere og elever på til emnet på en meningsfuld måde.

Vi har stillet Nathalie Damgaard Frisch fra TjekDet en række spørgsmål om materialet:

 

Hvilke behov imødekommer læremidlet Kunstig intelligens i skolen?

Kunstig intelligens i skolen har både til formål at introducere eleverne til kunstig intelligens i sin helhed – hvad det er, og hvordan det virker – og til de centrale spørgsmål, der opstår, når man indhenter informationer ved hjælp af redskaber, der drives af kunstig intelligens. Hvor kommer informationerne fra, hvordan genereres de, og hvad betyder det for, hvad vi kan bruge dem til? I sin helhed er målsætningen med materialet at gøre eleverne til kompetente brugere, der både kender og forstår teknologiens mange muligheder og dens begrænsninger. Det er vigtigt i en tid, hvor kunstig intelligens for mange på den ene side kan virke skræmmende og på den anden side være let at forfalde til som ukritisk bruger.

Hvilke problemer/udfordringer er læremidlet svar på?

En af de væsentligste problemstillinger ved kunstig intelligens er teknologiens indvirkning på informationssystemet. Hvad kan vi egentlig stole på, hvis alle og enhver kan generere virkelighedstro billeder og videoer af hændelser, der aldrig er hændt? Hvis vi ukritisk søger information hos chatbots, der i virkeligheden mere er kommunikationsværktøjer end informationsværktøjer, og hvis kilder hverken er synlige eller nødvendigvis troværdige? Materialet præsenterer eleverne for de spørgsmål og hjælper dem med at komme svarene på dem nærmere.

Hvordan lærer elever at forholde sig kritisk til det, de møder på internettet, ved hjælp af Kunstig intelligens i skolen?

Vores indtryk er, at unge mennesker i store træk deler sig i to lejre, hvad angår brugen af kunstig intelligens på nuværende tidspunkt; der er dem, der er skræmte og helst helt undlader at nærme sig teknologien, og så er der dem, der allerede i stort omfang anvender den, men som glemmer at forholde sig kritisk, mens de gør det. Med materialet vil vi gerne hjælpe begge grupper på vej ved dels at oplyse dem om de mange positive muligheder, teknologien fører med sig, og samtidig hjælpe dem til at forstå, hvornår den er gavnlig, og hvornår den ikke er det. Vi introducerer dem eksempelvis for det faktum, at svar fra chatbots kan være skævvredne, og at det ikke fremgår klart, hvem eller hvad kilden til informationerne er. Eleverne opfordres til selv at gøre sig tanker om, hvad det betyder for brugen af kunstig intelligens som informationskilde og tage stilling til deres egen brug af teknologien.

Hvordan bruger lærerne Kunstig intelligens i skolen i undervisning?

Kunstig intelligens i skolen omfatter konkret to undervisningsoplæg til lektioner på 45 til 90 minutter, men består derudover af en række enkeltstående ressourcer, som kan benyttes enkeltvist i undervisningen eller som led i et længere forløb om kunstig intelligens. Afhængigt af, hvordan ressourcerne sammensættes, kan materialet både anvendes som grundlæggende introduktion til kunstig intelligens og de centrale problemstillinger, teknologien tilvejebringer, eller til at få mere øvede elever til at reflektere over etiske spørgsmål i forbindelse med deres egen brug af kunstig intelligens. Materialet omfatter eksempelvis samtalekort, der både kan bruges til at sætte tankerne i gang og til at evaluere på et forløb om teknologien.

 

 

Baggrund for læremidlet

Undervisningsmaterialet Kunstig intelligens i skolen er målrettet elever i grundskolens udskoling samt på ungdomsuddannelserne.

Materialet produceret i samarbejde med den norske undervisningsportal Tenk, der drives af det norske faktatjekmedie Faktisk.no, som TjekDet i flere henseender arbejder sammen med.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.