Nyt projekt om adaptive læremidler i matematikundervisningen

10. juni 2021

Projektet om adaptive læremidler undersøger, hvilken rolle et adaptivt læremiddel kan spille i matematikundervisningen, hvordan læremidlet virker, samt hvordan lærere og elever bruger det. Det adaptive læremiddel Rhapsode LEARNER er blevet stillet til rådighed for lærerne i henholdsvis 4. og 9. klasse med formålet at integrere det i undervisningen.

Hent rapporten (pdf)

Projektet er udarbejdet på baggrund af et følgeforskningsprojekt som Læremiddel.dk i samarbejde med Tomas Højgaard (Aarhus Universitet) har gennemført i forbindelse med et projekt, hvor Københavns Kommune afprøvede det adaptive Læremiddel, Rhapsode, i matematikundervisningen i 4. og 9. klasse.

Et adaptivt læremiddel er kendetegnet ved, at det skræddersyr læringsforløb til den enkelte elev. Dette foregår ved, at læremidlet ud fra algoritmer reagerer på brugerens input og optimalt set tilrettelægger, hvad eleven skal møde hvornår og hvordan. Dermed kan læremidlet i princippet overtage mange af de didaktiske opgaver, som normalt ligger hos læreren.

Vi undersøgte en række spændende spørgsmål:

  • Hvilket potentiale har læremidlet?
  • Hvordan kan undervisningen indrettes, når man i inddrager et adaptivt læremiddel, og hvilke dele af undervisningen kan læremidlet understøtte?
  • Hvordan fungerer læremidlet? Hvad møder eleven, når hun interagerer med det adaptive læremiddel?
  • Og hvordan bruger elever og lærere læremidlet?

Læremiddelanalyse fra forskningsprojekt

Projektets forskningsdel er todelt:

  • Dels gennemførtes et interventionsprojekt som i dialog mellem lærere og forskere/læringskonsulenter, iterativt har forsøgt at nå frem til nye didaktiske designs med inddragelse af Rhapsode.
  • Dels gennemførtes et følgeforskningsprojekt, som havde til formål at undersøge Rhapsodes potentiale som læremiddel i sig selv, lærere og elevers brug af læremidlet samt at kortlægge elevers faglige udbytte, forståelse for egen læring og læreproces samt self-efficacy før og efter indsatserne.

Læremiddel.dk har undervejs i projektet gennemført en analyse af det adaptive digitale læremiddel Rhapsode LEARNER. I analysen er der fokus på tre dimensioner: Diskurs, didaktik og en analyse af læremidlets design. Der er mange forhold og udfordringer at tage højde for ved en sådan analyse, fordi hver bruger møder et individuelt tilpasset indhold. Derfor tager analysen særligt udgangspunkt i de designvalg, som præger den oplevelse, som alle brugere vil møde, og derudover tager analysen også fat på den måde læremidlet griber forskellighederne i elevernes forudsætninger og træk an på.

Hvad er blevet undersøgt?

I projektet har vi undersøgt samspillet mellem, hvad eleverne gør, når de arbejder med et adaptivt læremiddel på egen hånd, og hvad læremidlet gør. Det har vi gjort ved at lave skærmoptagelser, når elever arbejder i det adaptive, digitale læremiddel Rhapsode LEARNER.

Skærmoptagelserne har givet os mulighed for at undersøge, hvordan elever med forskellige kombinationer af matematikfaglig kunnen, motivation og self-efficacy bruger det adaptive læremiddel, og hvordan læremidlet reagerer på elevernes handlinger.

Fx har vi undersøgt:

  • om eleverne sætter sig ind i de forklaringer, som læremidlet stiller til rådighed for eleven,
  • om eleven er grundig i sin besvarelse af opgaverne – eller om eleven for hurtigt forsøger at svare på opgaverne,
  • samt om eleven undersøger den feedback, som læremidlet giver eleven.

Det har vi holdt op mod elevens egen selvvurdering, som læremidlet får eleven til at svare på, samt om eleven svarer korrekt på opgaverne. Desuden kan vi beskrive en læringssti for eleverne, dvs. hvad de møder hvornår, hvor mange gange eleverne møder ensartede opgaver, og hvad der sker, når de svarer korrekt eller forkert på en bestemt opgave.

Interventionsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune

Projektet Adaptive læremidler er et interventions- og følgeforskningsprojekt, der er gennemført med elever i 12 klasser fra fire forskellige skoler i skoleåret 19/20.

Formålet med projektet var at undersøge, hvilken rolle et adaptivt læremiddel kan spille i matematikundervisningen, hvordan læremidlet virker, samt hvordan lærere og elever bruger det adaptive læremiddel. Det adaptive læremiddel Rhapsode LEARNER er desuden blevet stillet til rådighed for lærerne i henholdsvis 4. og 9. klasse med det formål at integrere læremidlet i undervisningen.

Download rapporten

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.